Kategoriarkiv: socialism

Är du vänsternationell och vill hjälpa framtidens generationer?

Ung kvinna med röd schalett som gör ett schackdrag

Vill du offra dig för framtidens generationer och ge dig in i spelet mot de ful politikerna som signalerar godhet, men är onda?

Kanske är du socialist, eller kommunist, men känner inte riktigt att pseudovänsterns katastrofala radikalfeminism och identitetspolitik är jämlik eller jämställd och vill skapa något bättre? Kanske saknar du patriotismen, det lokala eller det nationella fokuset inom vänstern? Kanske önskar du dig en tilltalande klassisk vänster i din kommun eller din region kanske? – Utmärkt.

Vill du engagera dig i politiken så är det hög tid! De flesta partier har oftast redan skapat låsta listor, men vi vet hur du kan kringgå detta.

Är du vänsternationell och vill sitta i beslutande församling, håva in ett fett arvode och göra bra vänsternationella saker för de pengarna på eget initiativ, eller vill du betala partiskatt? – Kontakta då Vänsternationalisterna! Vi har tips och lösningar för dig.

Vi kanaliserar dig till rätt parti, eller hjälper dig att starta upp ditt eget parti i din region eller din kommun, samt ansluter dig till Valsamverkanspartiet som har en öppen lista som vi går till val igenom tillsammans med andra seriösa partier.

Vi hjälper dig gärna att komma igång med hemsida, forum och blogg, helt gratis. Berätta vad du vill åstadkomma nedan så kontaktar vi dig med förslag, tips och goda råd, baserat på evidens och evident sanna argument!

Berätta nedan vad du brinner för eller vad du önskar dig mest av allt i hela världen!

Flickor & Kvinnor – Ha en riktigt glad vårdag på Internationella kvinnodagen!

Tillåt mig idag hedra alla fantastiska kvinnor! Kvinnor som kan! Och i det här fallet ovan, verkligen mycket bättre än de allra flesta män och pojkar. Kvinnor kan dessutom oftast bära och föda barn. Vår framtid. De är dessutom vackrare än någon man eller pojke någonsin kan bli. Det är min egen åsikt.

Kvinnor kan också vara patrioter och väldigt bra stridspiloter likt Stalingrads vita lilja, som plockade ner imperialistiska krigsförbrytare och dekorerade cockpiten med blommor.

Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen ”Andra internationalen” på initiativ av tyskan Clara Zetkin. Andra internationalen var en socialistisk organisation som bildades den 14 juli 1889 i Paris, på hundraårsdagen av franska revolutionen, där borgare som hade förtryckt folket fick sitt rättvisa straff enligt folkviljan.

Varje år i varje land ville dessa äkta klassiska socialister, i Andra internationalen, börja fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.

Clara Zetkin, född 5 juli 1857 i Wiederau Sachsen Tyskland, död 20 juni 1933 i Moskva Sovjetunionen, var en tysk kvinnorättskämpe. Hon var först aktiv i Tysklands socialdemokratiska parti och senare i Spartacusförbundet och slutligen i Kommunistpartiet. Kommunistpartiet ligger idag 2022 på ca 11% i Ryssland.

Rösträtten, inkl. kvinnornas rösträtt, är nästan bortkastad idag i många länder, eftersom demokratin allt mer kontrolleras av manliga oligarkers fulmedier, i maskopi med politiker som toppstyr sina partier medelst sekterism. Män och kvinnor luras därigenom att gå emot vetenskapliga evidens och sann upplyst folkvilja, fastän de har ett egenintresse och ett intresse för sina barns väl och framtidens generationers väl, för ekologisk hållbarhet. Detta gäller även Miljöpartiet som förr var för solidaritet, men som idag är lika goda kålsupare som de andra marknadsliberala hycklarna som skapar ojämlikhet och kaos i vår nation.

Idag har Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna förvandlats till något annat än solidariska partier som hedrar kvinnan och ett tryggt jämlikt samhälle för deras barn, vilket de faktiskt gjorde förr. Kommunistpartiet och andra äkta socialistiska partier ligger dessutom långt under 4%-spärren i Sverige, främst för att de tycks ha mycket svårt att förstå att de måste valsamverka för att komma över 4%, eller ev. har fientliga agenter i sina partier som förhindrar dem från att lyckas valsamverka och detta leder ju inte heller till jämlikhet.

S och V hedrar inte längre jämlikheten mellan män och kvinnor, vilket vore ett utträdeskrav ur EU och en ny folkomröstning så att en jämlik politik hade kunnat föras i nationen, De vill istället sitta i samma båt som monopolkapitalisten Annie Lööf som springer på Bilderberggruppen, vilket förvillar folket.

S, V och MP vill även förtrycka människor baserat på ålder, hudfärg och kön, istället för att fokusera på den jämlikhet som enar oss. Sådan identitetspolitik, vars omvända motsvarighet endast går att finna i mikropartiet NMR, var knappast målet för någon kvinnorättskämpe förr, förutom för de allra mest enfaldiga förstås. Idag har enfalden kontrollen över S, V och MP.

De mest icke-kvinnliga och kvinnoförtryckande fenomenen i vårt land skall numera marknadsföras som något acceptabelt av S, V och MP, samt av de fulmedier som de är i maskopi med. Skrota dem gott folk! De saknar allt värde för kvinnorna! Men gå INTE till borgarna. Det är hundrafalt värre. De vill förstöra jämlikheten ännu mer.

Sekter som förtrycker kvinnor hundrafalt värre än de konservativa krafterna i Sverige, gynnas av S, V och MP, medan de är lika förfärligt förtryckande mot äkta hederliga vänstermän i sina egna partier. På sportens område vill de gynna ohederliga biologiska män som kallar sig för kvinnor, vilka skapar ointagliga världsrekord för äkta hederliga kvinnor.

Dessa partier är inte ”socialistiska” och heller inte på kvinnans sida. Inte alls. De är alla en stor fars.

Bild på Martin GustavssonVarmt välkomna alla äkta kvinnor, till detta nätverk för äkta socialism i vår nation! Här finner ni äkta vänstermän som är för jämlikhet med er! Vi kuvar er inte och vi vill heller inte bli kuvade av er. De som lider p.g.a av en avvikande läggning, eller är sekulära, är också välkomna, men narcissism och sekterism, oavsett läggning, vill vi inte ha in! Vårt fokus är inte identitet eller sexuell läggning, men jämlikhet i vår nation.

Med vänliga hälsningar
Martin Gustavsson
Vetenskapliga partiet

Vad har Vladimir Putin för åsikt om den nya identitetspolitiken?

Man skulle som ”vänsternationell” kunna använda argumentationsfelet ”skuld genom sammankoppling” mot Vladimir Putin och slå dövörat till, eller t.o.m. ställa sig i en osund motposition.

Ifall man ogillar kommunismen så skulle, på samma vis, all identitetspolitik kunna betecknas med kontrollorden ”Bolsjevism!” eller ”Marxism!”, men om vi är motiverade att vara vetenskapliga, så låt oss då vara öppna och skeptiska samtidigt!

Utdrag ur Vladimir Putins tal:

”I USA och delar av Europa anser vissa att det är en bra sak att syssla med omvänd diskriminering, omskrivning av den egna historien och att förneka att barn har en mor och en far, eller till och med förneka att det existerar biologiska kön.

Det står dem fritt. De är herrar i sitt eget hus. Men vi har en annan utgångspunkt. I det ryska samhället anser en klar majoritet att vårt agerande ska vara förenligt med den historia och kultur som vårt multietniska land delar.

Vi får se hur framgångsrika de blir. Men deras recept är inte nya. Allt det där – vilket kanske förvånar någon – är något som vi känner igen i Ryssland, i vår historia där 1917 års bolsjevikrevolution byggde på Marx och Engels dogmatik om att samhällets sociala och politiska strukturer skulle omformas, traditioner och mänskliga relationer skulle brytas ned och att man till och med skulle krossa kärnfamiljen. Precis som idag framställde man det man höll på med som ”utveckling” och lyckades faktiskt få en hel del stöd runtom i världen.

Men det finns fler likheter mellan dagens politiskt korrekta och de traditionella kommunisterna. Bolsjevikerna var fullständigt intoleranta mot oliktänkare, på ett sätt som påminner om vad vi ser i dagens väst. De metoder som används där idag är något som vi önskar att vi lämnat långt bakom oss. Det är plågsamt att se hur de klassiska västerländska verken som till exempel Shakespeare inte längre lärs ut i skolorna. De anses för omoderna och oförmögna att belysa genusfrågor och andra frågor som Hollywood och biofilmer är mycket bättre på, såsom att låta tillräckligt många färgade människor och kvinnor representeras i varje film. Men den här nya kränkthetskulturen resulterar i omvänd diskriminering. Det är en rasism som går åt andra hållet.

Medan de flesta ryssar inte bryr sig vilken hudfärg eller vilket kön du har, har jämställdhets­debatten i vissa västerländska länder spårat ur i rent vansinne. Där vill man förstöra eller avveckla hela idén om att det finns män och kvinnor. De talar om Förälder 1 och 2, och ”födande förälder” istället för mor och så vidare. De vill ersätta ordet amma med att ”mata med mänsklig mjölk” och liknande. Det är fullständigt vansinne. Med det här nyspråket har de tänkt sig att de ska kunna påverka människors medvetande. Ibland får barn, även i unga år, höra att de har ett val där de ska kunna välja om de vill bli pojke eller flicka.

Är ett barn verkligen kapabelt att fatta ett sånt beslut? Det liknar närmast brott mot mänskligheten, och allt görs under parollen ”utveckling”. Men om de nu gillar att göra det här, så låt dem göra det och så får vi se vad som händer.

Men konservatismen kommer att förändras. Den grundläggande principen som alla läkare känner till – gör inget som kan skada – är något vi måste ta till oss. Vi minns vår historia och vårt förflutna, vi vet att priset för brutala och snabba förändringar kan bli väldigt högt. Bakom sig kan det lämna en moralisk avgrund som ingenting kan byggas på.

Länder måste samarbeta, men det innebär inte att nationalstaterna ska avskaffas. Istället visar pandemin att de suveräna staterna fortfarande är den verkliga spelaren på den internationella arenan och att uppburna internationella organisationer inte står högt i kurs när det verkligen gäller. Det här framgår av att både USA och Europa stängde dörren för internationellt samarbete när pandemin slog till och att de införde exportrestriktioner samt lade beslag på varandras skyddsutrustning och liknande när krisläget närmade sig.

Globalister beskriver ofta nationalstater som ett sorts hinder för välstånd, men det stämmer inte. De som påstår det är människor som vill ha öppna gränser för att att kunna använda sina konkurrensfördelar och skaffa sig inflytande över andra, men så fort det dyker upp någon som är mer framgångsrik än dem så stänger de gränserna igen, inklusive sina egna gränser. De ger upp sina ideal och börjar bygga murar igen. Alla kan se det, det är inget märkligt och inget hemligt.

Bara självständiga stater kan lösa den här sortens problem. Varje ny världsordning måste utgå ifrån att länder är självständiga och understryka vikten av nationell självständighet, inte bekämpa självständighet. En sådan världsordning får inte bygga på att man ska påtvinga andra sina egna värderingar genom att framställa dem som universella värderingar.”

Källa 1: Vladimir Putins tal översatt till engelska via Youtube

Källa 2: https://jennypiper.blog/2021/10/24/att-krossa-karnfamiljen-och-skapa-ett-fullstandigt-jamlikt-samhalle-ar-ingen-ny-foreteelse/

Källa 3: https://www.friatider.se/putin-pk-politikerna-i-vast-ar-som-bolsjevikerna

Jag anser att Vladimir Putin tar upp tänkvärda frågor och jag håller med om en hel del, men min slutsats är att varken Putin eller identitetspolitiker håller sig helt till evident sanning, p.g.a. ovilja att använda ord enligt deras korrekta betydelser, vilket naturligtvis enbart kan leda till käbbel och t.o.m. kaos. Låt mig förklara!

Kan identitetspolitik verkligen betecknas med kontrollorden ”Bolsjevism!” eller ”Marxism!”?

Ordet ”bolsjevism” betyder majoritetsmän och anspelar på att majoritetens bästa skall styra, d.v.s. en version av folkstyre/demokrati genom revolutionärt systemskifte, där en elit som bryr sig om folket styr åt folket. Det är förmodligen därför Vladimir Lenin anses vara demokratins fader i Ryssland, även om min egen syn på demokrati är följande.

Identitetspolitikerna har visserligen infiltrerat de flesta partierna i väst idag, vilket är entrism, men dessa identitetspolitiker och dessa partier är, i 90% av fallen, mycket långt ifrån ”bolsjeviker”, anser jag, eftersom de knappast har majoriteten med sig, heller inte har majoritetens intresse i blickfånget, men istället vill gynna fåtalet minoriteter, särskilt sina egna, samt dessutom arbetar inom det rådande systemet.

Identitetspolitikerna är heller inte ”kommunister” i 99% av fallen, snarare karriärister som ser det som sitt medelklass- och överklass-intresse att kunna bli kvoterade upp i hierarkierna baserat på identitet, istället för förmåga.

Identitetspolitikerna struntar oftast i både jämlikheten och jämställdheten och ser det som utmärkt om en vit medelålders man diskrimineras p.g.a. identitet, eftersom de är i praktiken rasister, sexister och gärna diskriminerar andra p.g.a ålder, bara det gynnar dem själva.

Ordet ”marxism” anspelar på Karl Marx uppfattning om hur kommunismen skulle kunna få fotfäste och genomföras, men Karl Marx var absolut ingen identitetspolitiker i prideparader, utan snarare var han för att arbetarklassen skulle klä sig propert och locka till sig alla i samhället. Han uttryckte sig också väldigt konservativt och fint om religionen som ett opium, som människor kände att de hade behov av, och samtidigt hur friheten från den också kunde upplevas som något vackert och tilltalande. I ett brev till Engels om stroppen Lasalle, som frotterade sig med den tidens överklass, så är den uppretade Karl Marx allt annat än en politiskt korrekt identitetspolitiker. Mer om den saken här.

Finns det likheter mellan dagens politiskt korrekta icke-marxister och de traditionella kommunisterna, som Putin påstår?

”Kommunism (från franskan: communisme och ytterst av latin: communis, gemensam) är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle är gemensamt ägda.[1] Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov.”
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunism

Intolerans mot oliktänkare finns inom de flesta mänskliga grupperingar som drabbas av bisarra former av sekterism/grupptänk. Detta kan förmodligen hända vilken gruppering som helst. Det enda som behövs är några psykopater och de som villigt låter sig vilseledas, så är karusellen igång. Att bryta sig ur eländet skapar kognitiv dissonans. Ilskna identitetspolitiker är därför idag ingen ovanlighet. Ilskan kommer av den kognitiva dissonansen när både förnuft och känsla haltar.

Vinnarskallen Putins och oligarkernas plan är förmodligen att hålla sig väl med de religiösa, eftersom utan deras röster så hotas deras ledarskap över Ryssland. Jag säger inte att det är fel att vara religiös. T.o.m. de som säger sig tro på vetenskaplig metod gör det ofta på ett nästan sekteristiskt vis, med intolerans mot oliktänkare.

Identitetspolitikernas agenda är naturligtvis att gynna sig själva och sina egna grupper på liknande vis, men personligen tror jag att de är grundlurade, eftersom deras beteende repellerar majoriteten. De repellerar t.o.m. de människor som har de identiteter som de säger sig vilja företräda, eftersom många inom HBTQ-kategorin är konservativa utåt och respekterar sin omgivning och skulle aldrig drömma om att exponera sin sexuella läggning, ens om de blev uppmuntrade till det.

För att ta makten från Vladimir Putin och oligarkerna i den s.k. ”avgrundshögern” så är det strikt fokus på jämlikhet som kan ena 99% mot oligarkernas 1% anser jag. Detta kan även få med sig den stora gruppen av religiösa, tror jag, eftersom principen om att dela brödet och vinet lika förespråkades av Jesus.

Detta kräver respekt mot de som är konservativa och religiösa, naturligtvis inte prideparader för gromning av barn på städernas gator. Detta är ingen stor uppoffring hos HBTQ-rörelsen om de vill bli respekterade hos den konservativa massan av människor. Det finns inget egenintresse i vissa HBTQ-individers högmod och fåfänga. Sådant kommer knappast leda till ökad respekt för HBTQ-individer.

Vi heterosexuella har inga heteroparader och accepterar ofta avvikande beteende, så länge vi slipper att ha dessa rakt i ansiktet. Olika läggning är ett faktum, men alla kan vara återhållsamma vad gäller detta, inte ge detta ett alltför stort fokus. Det gäller även heterosexuella naturligtvis. Vi behöver inte exponera vår sexualitet heller.

Vad gäller det överdrivna fokuset på genus så är jag enig med Putin, med flera olika källor som grund, bl.a. överläkaren i psykiatri Sven Román, men även en kvinna som kommit bort från sin könsdysfori och uppskattar det.

Vi vänsternationalister håller också med Putin om den självständiga nationalstaten och intern produktion av det allra mesta, som en trygghet för god beredskap, med samma evidens som han anför. Vi ser även internationell solidaritet som fullt rimlig, då oförutsedda event inträffar i världen, men även som ett sätt för att skapa världsfred.

Vid bränderna i Sverige hade jag t.ex. gärna sett att vi hade tagit emot hjälp från Ryssland och att vi hade kunnat hjälpa Ryssland om de skulle få mycket bränder, d.v.s. att vi kliar varann på ryggen, som ett sätt att skapa goda relationer till varann.

Låt fokuset vara en ökad nivå av jämlikhet, människor emellan! Minska arbetslösheten genom att dela på jobben solidariskt! Dela även på inkomsterna solidariskt! Minska fokuset på det sexuella och låt alla vara med inom varje nation! Låt oss hjälpa varann internationellt också, men utan att förstöra för oss själva!

Rädsla & Feminism & Journalism – Vänsterkvinnan Helene Bergman – Vänstern blundar när det kommer till förtryck i Sverige

Vänsterjournalisten Helene Bergman talar via Riks om den vänsternationelle hjälten Olof Palme, vår stora idol, och hur han skyddade de ensamstående kvinnorna i Sverige på 70-talet. Bergman har bott i Västervik och medverkat i P4 Kalmar. Hon gjorde bl.a. reportage för Bondmororna och om mammografi, samt Radio Ellen och Amanda, rena kvinno-program, samt hur bistånden till SIDA inte fungerar.

Bergman beskriver vad som skiljer dagens journalism från gårdagens. Förr stod de upp för de svaga i samhället och försökte nagla fast politikerna, men det gör inte dagens journalister, menar Bergman.

Bergman menar att dagens politiker beter sig som diktatorer och hon förstår inte varför dagens medier och journalister går med på detta. Hon tror att projektanställningarna är ett gissel som skapar rädsla hos journalisterna.

Bergman tar upp feministisk journalistik. Feminism, menar hon, är mänskliga rättigheter, men menar att svenska män och svenska pojkar som är oerhört jämställda, förtrycks av s.k. ”feminister”, vilket hon tycker är helt fel. Bergman är även förvirrad av dagens HBTQ-rörelse som hon menar förtrycker kvinnor inom sporten.

Bergman tar även upp hur islamismen i Sverige förtrycker kvinnor med muslimsk bakgrund. Hon tar även upp Burka songs 2.0 och Soffan Hermansson (som Vetenskapliga partiet tidigare skrivit om) i Göteborg som ledde till en förtalsrättegång där Soffan friades. Bergman menar att det handlar om yttrandefriheten och hur kommunala chefer är rädda, samt menar att dagens Socialdemokrater, som inte ställer upp på modiga kvinnor, är fega i jämförelse med gårdagens äkta vänsternationella socialdemokrater.

Bergman förstår inte hur s.k. ”feminister” bara accepterar islamistiska imamers predikningar om hur man ska tukta kvinnor. Hon tror att det beror på ren feghet, d.v.s. att svenska journalister och politiker redan har underkastat sig islamismen i Sverige. Måltider och gulligull räcker inte, menar Bergman. Hon undrar varför de kvinnor som har modet att stå upp mot islamistiskt förtryck inte stöttas inom vänstern.

Slutligen ett citat från Bergman:
”Fi är inte det rosa parti de ger sig ut för att vara. Under det rosa täcket finns ingen feminism värd namnet. Istället finns populism, maktbegär, förföljelse, förtryck och könsrasism.”
/Helene Bergman https://www.svt.se/opinion/dra-av-schyman-och-fi-det-rosa-tacket

Radikalfeminismen i Fi verkar nu ha infiltrerat bl.a. V. Populism är i min värld inget negativt ord, men ett skällsord för äkta folkvilja, vilket dagens radikalfeminister inte kan anklagas för att vilja genomdriva, men det verkar helt tydligt som om ”maktbegär, förföljelse, förtryck och könsrasism” är exakt det som ”klassiskt vänster” har blivit utsatta för inom vänstern.

Diskurs om den nya pseudovänstern – Göran Adamsson, Emmie & Luai Ahmed

Emmie, Luai Ahmed och Göran Adamsson har en intressant diskussion om ”det svenska tillståndet” och gör även reklam för Göran Adamssons senaste bok. Är svenskar masochistiska nationalister? Adamsson menar att det finns en avgrund mellan klassisk vänster och den nya pseudovänstern.

Ett citat om dubbelmoralen bland Pseudovänsterns folk:

Bild på Luai Ahmed”I den regnbågsfärgade vänstervärlden gäller att om du är vänster, då är du på den goda sidan, även om politiken som du förespråkar leder till att tusentals kvinnor våldtas. Om din vänsterlagde chef tafsar på dig då gäller det bara att ”avvisa honom vänligt” och sopa det under mattan – precis som vänstern sopar Sveriges förfall under mattan.”
/Luai Ahmed Källa: https://samnytt.se/vanstern-ar-ansvarig-for-okande-valdtakter-och-psykisk-ohalsa/

Ett religionskritiskt citat från tidningen Kvartal:

Bild på Göran Adamsson”Men vilken vänster? Vad skulle Karl Marx ha sagt, eller Tage Erlander? Antagligen att man måste försvara det moderna samhället och att religion ska motarbetas. Det här handlar varken om variationer på ett vänstertema eller om ideologisk förnyelse. Det handlar om ett brott med grundläggande värderingar. Det går en avgrund mellan en framåtblickande, optimistisk och rationell vänster, och en konservativ, självömkande och antiintellektuell vänster. Den vänster vi i dag kallar multikulturell.”
/Göran Adamsson Källa: https://kvartal.se/artiklar/multikulturen-och-hogerpopulisme

Ett klargörande citat som verkligen slår huvudet på spiken:

Bild på Göran Adamsson”Det går en avgrund mellan klassisk vänster och en multikulturell, konservativ pseudovänster. Men denna avgrund vill inte många prata om. Högerpopulism och multikulturalism är i princip samma sak. Men detta tycks ingen vilja diskutera. Dessa båda knutar gör den svenska politiska debatten obegripligt tilltrasslad.”
/Göran Adamsson Källa: https://kvartal.se/artiklar/multikulturen-och-hogerpopulismen/

Mer intressant:
Göran Adamson om multikultur och rasism – kritik från vänster
Antirasisterna ser invandrare som något exotiskt som ska dansa.
Göran Adamssons hemsida
https://nyheteridag.se/goran-adamson-avgrund-mellan-mangkulturalister-och-klassisk-vanster/

Intervju i Proletären med Amineh Kakabaveh som påbörjar mobiliseringen för förändring

Intervjun via Proletären heter: Amineh Kakabaveh: Därför lade jag ned min röst

Här är mitt brev till Amineh som svar på detta:


Bild på martin GustavssonHej Amineh!

Nedan följer mest beröm som du verkligen har förtjänat, även lite kritik, en hel del frågeställningar och mitt förslag.

Jag är mycket tacksam för hur du agerade i den senaste cirkusen orkestrerad av Annie Lööf och hennes viljelösa anhang, som agerade hennes dörrmatta och att du låter dig intervjuas i Proletären, som håller mycket hög kvalitet. Däremot förstår jag inte riktigt varför du lägger ned sin röst när du får dina krav tillgodosedda? – Då ska man väl rösta för?

Likväl gjorde du helt rätt som drev igenom mycket viktiga krav, krav som Vänsterpartiet var för mutade, veka eller för rädda för att driva igenom. Nu ser folket att röster på dig verkligen inte var bortkastade, även om röster på Vänsterpartiet, utan dig på listan, förmodligen kommer vara bortkastade röster den 11:e september 2022.

Din kamp mot hedersförtryck och förbud mot religiösa friskolor är utmärkt för allas frihet från sådant elände. Detta är frågor som SD har haft massmedialt monopol på alltför länge, eftersom V internt använder den fälla som kallas ”associationsskuld”; d.v.s. om Jimmie Åkesson (som anses vara ond) är emot balkongflygningar och radikalisering (så måste detta vara godhet) och V måste då prompt vara för det. Det är förmodligen detta argumentationsfel som har fått dig, mig och andra äkta vänstermänniskor uteslutna ur V.

Jag håller med dig om att vi behöver stärka arbetsrätt. Den försvagade arbetsrätten hänger intimt samman med EU:s underbudspolitik, i vilken nationer som inte tävlar i hög arbetslöshet, sänkt välfärd och sänkta löner, skapar förlorande företag och förlorade skatteintäkter nationellt till EU:s skatteparadis. Ett krav för ett äkta vänsterparti för regeringsbildning är därför givetvis folkomröstning och ett Swexit från folket, om det äkta vänsterpartiet skall ingå i regering.

Med fortsatt EU och underbudspolitik måste givetvis ett äkta vänsterparti stå i opposition och låta EU-vurmarna regera, för om man stödjer EU-regimen blir man i folkets ögon medskyldig till den högerpolitik som EU-regimen skapar. Då röstar folket på högerpartierna eller SD i ren förvirring och protest, fastän detta innebär fortsatt EU-medlemskap och fortsatt borgerligt kaos.

Du har förmodligen helt rätt om varför fler och fler röstar på SD, men om majoriteten av folket röstar för borgerligt kaos så måste de faktiskt också få borgerligt kaos under borgerligt flagg. Det är utomordentligt viktigt! Om kaoset bildas med stöd av olika s.k. ”vänsterpartier” under röda flaggor så får dessa s.k. ”vänsterpartier” också skulden för detta kaos. Med rätta dessutom.

I V sitter, med all sannolikhet, fåtalet agenter som vilseleder partistyrelserna på olika vis, eller så läser de inte Proletären, men borgerliga medier, ägda av främmande makt, som dominant vilseleder V med en mängd olika argumentationsfel och rena lögner som grund. Med dessa argumentationsfel som grund tisslar och tasslar de sedan okamratligt bakom hederliga tänkande människors rygg och utesluter dem, medan de struntar i sakargument och evidens. Att det är du, inte V, som nu driver vänsterpolitik, vad gäller inga vinster i välfärden samt höjda pensioner, säger mycket om Vänsterpartiets förfall.

Jag tror däremot att det är fel taktik att ge vänstern ansvaret att mobilisera massorna till att ”inte rösta på SD”. Så lockar vi inte tillbaka äkta vänstermänniskor från SD. Detta är helt evident, allt sedan Lars Ohlys försök med den dåliga ohövliga taktiken, en taktik som vi istället bör fördöma och be om ursäkt för. Vi kan nämligen inte locka tillbaka människor genom att förolämpa dem, heller inte utan att be om ursäkt för det olagliga förtal som de har fått utstå, t.ex. kallats för ”rasister” och ”nazister” för att de har nästan exakt samma åsikt som dig och alls inte har några bekymmer med den sekularimsm som du förespråkar eller att du har utländsk härkomst.

Vi måste dessutom locka dem med en politik som trovärdigt är kan lösa problemen, en politik som de kan tro på och vill rösta på, samt utan att förorätta dem för den helt korrekta och rättmätiga protest som de har genomfört länge nu, även om en röst på kommunisterna givetvis hade varit en betydligt bättre protest, men vi bör försöka se positivt på deras protest! Endast så kan de känna sig välkomna tillbaka på vänster sida i politiken.

Jag och väldigt många med mig på vänsterkanten i svensk politik, även vänstermänniskor och f.d. miljöpartister som idag röstar på SD i ren protest, ser nog hellre någon som dig som ledare för Vänsterpartiet. Så vad måste göras? Hur ska vi skall få en mycket stor andel av folket att rösta rött och rätt?

Hur ska vi kunna få ett brett fungerande äkta vänsterparti med högt i tak och en stark demokratisk socialistisk riksdag, som fokuserar på jämlikhet och jämställdhet, istället för de frågor som enbart skapar käbbel och repellerar majoriteten?

Hur ska vi kunna få en demokratisk socialistisk riksdag 2022, i stället för den här borgerliga politiken som vi har haft tre decennier?

Hur ska den äkta vänstern kunna erbjuda ett helt smörgåsbord av äkta vänsterpartier som kommer in i riksdagen, istället för dagens smörgåsbord av extremt kapitalistiska och imperialistiska partier?

Vem eller vilka är bäst på att att leda och mobilisera oss i detta? Hur bör vi organisera oss för att komma förbi 4%-spärren?

Jag har ett förslag, nämligen bred valsamverkan på alla nivåer. Har du ett bättre förslag, Amineh? I så fall vill jag gärna läsa om eller höra ditt förslag.

Med kamratliga hälsningar
Martin Gustavsson
Växjöpartiet, Kronobergspartiet, Vetenskapliga partiet & Valsamverkanspartiet

(Brevet har skickats till Amine Kakabaveh i Riksdagen via e-post)

Moral, vetenskap och fundamentalism – Kemisten Maths Nilsson och universitetslektor Olle Johansson

Låt vetenskapen förbli ett fundament menar kemisten Maths Nilsson i en artikel på SVT. När jag lyssnar på universitetslektor Olle Johansson inser jag att det handlar om moral och om att bli vuxen, faktiskt inte så mycket om vetenskaplig metod. Olle borde verkligen få vara med i SVT, tycker jag.

Jag inser dessutom att vetenskaplig metod aldrig kan bli ett fundament i sekteristisk mening, eftersom den då förmodligen hamnar i händerna på ytliga omogna psykopater, som vanligt, alltså inte längre innebär någon vetenskaplig metod, eftersom vetenskaplig metod innebär öppenhet och skepticism, inte fundamentalism.

Jag föreställer mig att vi kan ha en nyttig moraliskt korrekt balans inom vetenskapen genom att finansiera statlig forskning som verifierar eller falsifierar det forskningsfusk som ledare för storföretag, eller forskare själva, kan driva fram för pengar eller berömmelse.

I bilden i artikeln från Maths Nilsson misstänker jag att vi har att göra med fundamentalistisk sekterism. Människorna i bilden har sannolikt lurats via medier, ägda av de intressenter som ämnar profitera på propagandan. Människorna på bilden har sannolikt en slags panik och ett hat inom sig, eller är bara där för att framstå som rebeller, träffa folk och att festa eller att framstå som goda, eller i rädsla över vad vännerna skulle säga om de inte kom dit.

Sekterismen gör att fundamentalisterna kan få utlopp för sin frustration, men detta är förmodligen alls inte vetenskapsmän som läser vetenskapliga rapporter, eftersom de förmodligen har övertygats om att ha den position de har p.g.a. olika former av osanning. Det betyder inte automatiskt att de har fel inom en viss tidsrymd, men en sann vetenskapsman känner t.ex. till problemet med confounding och vet att det finns fler tidsrymder och fler event att överväga, samt alltför många oförutsedda parametrar för att kunna veta sanningen om framtidens klimat. Frågan är ju dessutom vilken temperatur som är idealisk. Det lär ex. ha vuxit palmer vid nordpolen förr. Är detta bra eller dåligt? Varför är is och snötäckt mark bättre än att vi kan odla tre gånger per år?

Moralen som Olle Johansson avser är i princip att växa upp från barnsligheten att älska pengar, likt i filmen Idiocracy, samt att avsluta jakten på stora bilar och villor, samt skapa ett jämlikt samhälle, d.v.s. socialism eller kommunism. Jag håller delvis med Olle och det skulle nog även Farbror Josef göra i SvenskaPravda.se.

Själv föreslår jag något mer balanserat än Farbror Josef, i vilket barn får vara barn och psykopater får vara psykopater, för den kortsiktiga girigheten och inslag av psykopati är också naturligt, men den får naturligtvis hållas inom vissa gränser.

Jag föreslår en ekologiskt hållbar blandekonomi som genomför en relativt hög nivå av jämlikhet med låg arbetslöshet, i vilken alla känner sig som en del av samhället och där psykopater står under ständig uppsikt, men inte tillåts göra ondskefulla saker i samhället, så som de tillåts göra idag.

Både Maths och Olle kan säkert ha mycket rätt i sin strävan, även om deras strävan i förlängningen skulle kunna leda till extrema resultat. Så är det kanske med min egen åsikt? jag förespråkar idag ekologiskt odlat som har transporterats korta sträckor, helst lokalt, annars regionalt eller nationellt och därför minskar utsläppen.

Jag förespråkar även att vi blir färre människor, p.g.a. det som Population Matters påpekar, särskilt i arktiskt klimat, samt att vi alla försöker konsumera mindre, så att vi inte tränger undan mer av naturens mångfald, så att framtidens generationer också har både en rik fauna och  resurser att utvecklas med. Jag förespråkar även ökad jämlikhet, så att alla har råd med ekologiskt.

Så vad bör man rösta på för att få det jag förespråkar? Jag föreslår att man tittar i sidospalten på de partier som finns listade där och särskilt Vetenskapliga partiet som ställer svåra men viktiga frågor som Miljöpartiet inte vill besvara, allt medan de obesvarade frågorna givetvis sänker dem under 4%, så som sig bör i en demokrati, där vi givetvis bör ställa svåra sakfrågor till varann och givetvis bör försöka besvara dem så sanningsenligt och sakligt vi bara kan, gärna med vetenskapliga evidens som grund.

Staten och Kapitalet – Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp.

”Om man vägrar att se bakåt
och inte vågar se framåt,
så måste man se upp.”
/Tage Danielsson
Källa: https://livet.se/ord/k%C3%A4lla/Tage_Danielsson/2

Bild på Annie Lööf som inte kan låta bli att le duperande vid fel tillfälle

Bild av Annie Lööf med texten Framåt!

Ny galjonsfigur?

Kaos och mordfekvens har under Vänster-center-regeringen ökat. Så från Pladdermajan Annie Lööfs sekteristiska Framåt-möten, med Bilderberggruppens extemkapitalistiska frimurare och girigbukar, med monopolkapitalisten George ”open society” Soros, som var storägare i Bank of America, med Fredrik ”öppna era hjärtan” Reinfeldt, som idag av ett rent sammanträffande arbetar för Bank of America Merril Lynch, så kan vi med uppspärrade ögon givetvis undvika att se bakåt och fortsätta ”Framåt!”, likt ett rådjur mot en långtradares lyktor, in i ännu mera kaos och Lööfs framtida uppdrag åt globala banker och deras feta nackar. Vänster-alibi, eller inte. Överbetalda galjonsfigurer och deras lakejer verkar gilla pengar.

Idiocracy ”I like money” … så ett byte till leende narcissistisk ytlig galjonsfigur förändrar förmodligen ingenting, men kan t.o.m. förvärra det hela.

Det går även utmärkt att skapa mer kaos medelst annan svensk höger (inkl. SD:s karriärister, till synes fromma som lamm), vilka med all sannolikhet kommer öka ojämlikheten och mordfrekvensen, vilka enligt vetenskapliga metastudier hänger intimt samman. Som handen i handsken får sedan L, M, KD och SD till slut göra om landet till en polisstat, eller en militärdiktatur… som vanligt… ”German federal election March 1933” …samt sedan… ”Battle of Stalingrad”. Så se även bakåt i den historiska backspegeln, gott folk, om det inte redan räcker att titta på den USA-regim-slickande samtida svenska regimen, som stödjer krigsförbrytelser och massmord mot nation efter nation i världen!

Man kan sannolikt även öka mordfrekvensen medelst radikalfeministisk anti-rasistisk totalitär sekt- och skrik-vänster. Detta är en ondskefull odemokratisk icke-socialistisk falsk vänster som vill öppna gränserna för fri migration för mentalt störda, kriminella och icke-flyktingar, detta sannolikt i syfte att förstöra Sverige fullständigt, som om den belastning vi redan har inte skulle räcka.

Detta är ett folkförräderi av enorma proportioner, som med ökat kaos med stor sannolikhet kan bli landsförräderi enligt brottsbalken. Kanske är det detta de drömmer om, eller så vill de bara se horder med äkta barn spolas upp på Medelhavets stränder, likt Alan Kurdi, eller så vill de bara ha sex med icke-barn i framåtböjd beroendeställning till dem, eller så njuter de ev. av offer- och hjälpar-roll som de kan socialisera sig med efter våldtäkterna, allt medan de vill framstå som godheten.

Denna s.k. ”vänster” vill införa extrem reaktionär sekterism i Sverige, samma slags sekterism som den äkta vänstern förr bekämpade och som riktiga flyktingar, likt Bassam Al-Baghdady har flytt, hals över huvud, f.ö. ett svenskt uttryck som snart sannolikt kommer bli allt mer vanligt och tragikomiskt. Förr, när det var ryggrad i vänstern, så var det de ”kristna” prästernas okristliga förtryck av de okunniga arbetarna som bekämpades.

”Våra pionjärer fängslades för de drev med präster och gud och dagens vänster bugar för präster som är minst lika reaktionära. Bara att de kommer från en annan del av världen.”
/ Johannes Regell (Källa: https://nyheteridag.se/plus/socialisterna-i-vastervik-om-vansterns-installning-till-boneutrop-man-sviker-sin-rorelses-historia/)

Den falska s.k. vänstern vill dessutom mobba ut sekulära muslimer och gödsla denna sekterism med diverse föreningsbidrag och flerbarnstillägg. Detta icke-ekologiska sekt-skräp, som påtvingar kvinnor slöja och är för massavel mellan kusiner, samt hedersmord, är givetvis fullkomligt ekologiskt ohållbar och onaturlig, så den falska ”vänsterns” nyfunna miljömedvetande är blott trams, precis som MP:s har varit det allt sedan MP-karriäristernas borttagande av utträdeskravet ur EU, vilket har ökat transporter och utsläpp åt globalisterna.

Jag talar inte om jämställda konservativa toleranta människor, oavsett kön eller läggning, men om det fittskräp och rövskräp som stolt och narcissistiskt vill paradera sig själva och klä sig förargelseväckande, samt vill spankulera ut i den svenska sommarsolen tillsammans och besudla den fantastiska regnbågen, ev. grooma barn, t.o.m. gifta sig med barn, likt den högt ärade profeten, och sedan beskylla de svenska männen när de blir knackade för sitt beteende, eller blir gruppvåldtagna av de guldklimpar som denna sekt- fitt- och röv-skräpvänster ville importera.

Man skall inte klaga på det problem man själv skapar! Sida vid sida, tillsammans hjälps de åt. Den ena handen vet vad den andra gör. Och vet de inte så vill de inte veta. Då går de tillsammans med sina sekter, med medvetet stängda ögon, rakt in i det totala kaoset, precis så som de flesta sekter gör, å vet-i-fan om det inte är helt perfekt att det blir så?

Lyssna och läs lyriken till Staten och kapitalet eftertänksamt och se upp! Lulla inte runt och tro att du är snäll i din falska egocentrerade självbild! Det är alls inte snällt med falsk godhet. Andas djupt i tystnad, ex. genom Tysta huset i Växjö! Tro inte på ett ord jag påstår! Sök och bestäm själv vad som är evident sanning! Ilska är en signal om att du kan ha helt fel. Finn sedan ditt inre kall, med lugn, mod och äkta medkänsla, medelst ditt högre kollektiva medvetande!

Från Tysta huset i Växjö kan du f.ö. nyktert betrakta den s.k. ”vänsterns” stora infekterade rövhål, som liksom liknar en röd nejlika. Om du får ett halvt leende likt Buddha när du betraktar faktum, så har du, i min mening, nått upplysthet.

Vad är då ett bra ”Framåt!”, samtidigt som vi ser bakåt med insikt? -Jo, det är ett samverkande klassmedvetet folk, i ett sekulariserat, demokratiskt socialistiskt vänsternationellt samhälle, där miljömedvetande betyder ekologisk hållbarhet och inte dess motsats, ett samhälle där demokrati betyder ett upplyst folkstyre.

Marknadshyror – Kritik – Vänsterpartiets sanna natur hänger fortfarande ute likt Lars Ohlys snopp

Återigen envisas Nooshi Dadgostar att kalla mig ”partivän”, trots att hon och hennes klandervärda sekteristiska odemokratiska gäng har uteslutit mig ur Vänsterpartiet, och trots att hon vet att jag ser med avsky på hennes taffliga försök att locka ut svenska medborgare på främmande makts spionplattform. Zuckerboken.

Så här skriver Nooshi Dadgostar:


Vi höll vårt löfte till väljarna
Partivänner,

det var inte med lätt hjärta jag och riksdagsgruppen gick till plenisalen och fällde en socialdemokratisk statsminister igår. Vi hade hoppats, kämpat in i det sista för att det inte skulle behöva gå så långt. Tyvärr visade Stefan Löfven och Annie Lööf tydligt att de inte var beredda att lösa situationen.

Dagen före misstroendet höll Löfven och Lööf en pressträff där de erbjöd parterna på bostadsmarknaden att förhandla om hyressättningen. ”Precis som Vänsterpartiet ville” hävdade de. Det var en bluff, ett försök att spela bort korten i sista stund. Deras förutsättning för förhandlingarna var att om parterna inte kom fram till en lösning före september, så skulle marknadshyror införas i enlighet med den utredning både vi och Hyresgästföreningen avvisat. Hyresgästföreningen var inte ens tillfrågade och tackade nej till ”erbjudandet”.

Efter det hade vi inget annat val än att gå vidare med misstroendet.

Det var vad vi lovade våra väljare 2019 när vi släppte fram Löfvens regering och det 73-punktsprogram han förhandlat fram med c, l och mp. Vid marknadshyror går en röd linje som den här regeringen inte kan överträda. Och vi satte den därför att detta är en så avgörande fråga för landets tre miljoner hyresgäster. Men också för de som är barn och unga idag – var ska de bo om hyrorna stiger med 30-50 procent? Vi kommer att få se ökad segregation, trångboddhet och hemlöshet. Samhällets kostnader för bostadsbidrag kommer att öka dramatiskt.

Idag är det många som ångrar den sönderprivatiserade välfärden, att marknaden tog över den svenska skolan, utförsäljningen av vår gemensamma egendom och andra misslyckade marknadsexperiment. Marknadshyror vore ännu ett sådant systemskifte. Därför är det så viktigt att stoppa det i tid.

Den här frågan och den här omröstningen handlar i förlängningen om vilket slags samhälle vi vill ha i framtiden.

Vi har gjort vi allt vi kunnat för att undvika regeringskris och det parlamentariska läget är svårt. Men det kommer inte att bli lättare efter nästa val eller om tio år om inte vänstern kan erbjuda ett alternativ till högerpolitiken som faktiskt gör skillnad.

Om det inte finns en vänster som kan erbjuda ett alternativ till nedskärningar, förlorad välfärd, otrygghet på jobbet och ständigt ökande klyftor, då kommer högerpopulisterna utnyttja det växande missnöjet. Vänsterpartiet samarbetar aldrig med SD och vi kommer aldrig släppa fram en högerregering. Men det räcker inte, vi måste också återge människor hopp.

Jag sa redan när jag blev vald till partiordförande att jag ville återupprätta folks förtroende för politiken. Att politiken kan och ska göra skillnad för vanligt folk. Bara då kan vi mota tillbaka högerkrafterna på lång sikt.

Nu väntar intensiva dagar för att lösa den situation som uppstått efter att regeringen fallit. Om det blir en regeringsombildning eller ett extraval återstår att se.

Hur det än blir vill jag att ni ska veta att jag känner mig trygg och stolt över vårt parti. Jag har sett era kampanjer, ert slit i kommentarsfälten och hört era kloka argument. Tack för alla era fantastiska insatser! Nu fortsätter vi framåt.

Nooshi Dadgostar
Partiordförande

PS. Vi har fått mängder av nya medlemmar de senaste dagarna – människor som förstått att Vänsterpartiet kan göra skillnad. Känner du också någon som borde vara en av oss? Skicka dem gärna länken till vår bli medlem-sida och ställ frågan. Många kommer att säga ja!

Nooshi Dadgostar på Facebook…


Mitt svar:

”Det låter när katten skiter” brukade min ärade morfar säga när politiker tog i för mycket. Ni har inga hjärtan i V. Låt mig evidensbasera det påståendet!

Via utmärkt journalistik, från Anna Hedenmo på SVT, så får vi lära känna hjärtlösheten hos de vänsterpartister som vurmar för shariapoliserna i förorterna, stödjer hedersmord och mobbar ut den sekulära muslimen och invandraren Amineh Kakabaveh, genom det välkända och lögnaktiga  argumentationsfelet associationsskuld!

På fullt allvar anklagar majoriteten i vänstern en sekulär muslim, som kämpat mot hederskulturen i Mellanöstern, för ”rasist” och ”islamofob”. Se själva och häpna över Vänsterpartiets idioti!

https://www.svtplay.se/video/23514030/min-sanning/min-sanning-sasong-12-avsnitt-1

Så låt er inte vilseledas av Vänsterpartiets psykopaters dåligt slipade falska godhet, genom det senaste utspelet om marknadshyror! Det handlar, med all sannolikhet, enbart om att skaffa makt för att driva frågor som saknar brett folkligt stöd, bl.a. massinvandring av sekterister som ser ner på yttrandefrihet och demokrati, vilket kommer förvärra boendesituationen genom massavel av fler vettlösa sekterister, samt radikalfeministiskt rasistiskt mansförtryck och idiotisk identitetspolitik som repellerar stora delar av den äkta vänstern och göder SD, men motverkar demokratisk socialism.

Vänsterpartiet är därför idag ett klandervärt parti, som är emot en äkta vänsternationell demokrati, eftersom V är för den fascistiska globalismen som invaderar och förstör nationer, skapar misär och massmigration.

De sekteristiska krigsförbrytare, massmördare, kvinnoförtryckare och fascister, som har varit i maskopi med USA, Israel och diktaturen i Saudiarabien, mot nationer och deras folk, ja dessa påstådda ”flyktingar” vill denna s.k. ”vänster” ha in i landet tillsammans med  S, MP och C, naturligtvis till riktiga flyktingars stora förskräckelse, eftersom de ofta har flytt just detta sekteristiska elände.

Att dessa fascister vill avliva den äkta vänstern för att den ställer sig emot reaktionär förtryckande sekterism, ja, det skiter denna s.k. ”vänster” blankt i … märkligt nog … Det är så pass märkligt att den enda rationella förklaringen måste vara korruption, för ren dumhet t.ex. genom lokal inavel, tror jag inte på och inte ens tror jag på miljögifter som orsak, för en sådan dumhet måste vara så otroligt dum att jag inte kan tro att den finns, inte ens vid upprepade kusingiften.

Sorry, Nooshi Dadgostar. Helt bakom flötet är du inte, men Vänsterpartiets sanna natur hänger fortfarande ute likt Lars Ohlys snopp på Arga klaras blogg. Varför gör ni inget åt er belägenhet? Pudla från era dumheter! Få draghjälp! Bjud in den Äkta Vänstern! Ge folket lite fler vänsteralternativ!

(Nooshi Dadgostar har meddelats om detta inlägg via e-postadressen i Riksdagen)