Etikettarkiv: Arbetsförmedlingen

Diskriminering EU – EURES – Därför får du inget jobb om du är svensk medborgare och över 35

Det är inte utlänningarnas fel, men har du undrat varifrån alla utlänningar kommer som tar jobben från svenska medborgare, fastän arbetslösheten är mycket hög i Sverige? Här är ett av svaren direkt från den s.k. ”Arbetsförmedlingen”:

Det är arbetsförmedlingen som uppmuntrar att utlänningar ska ta jobben på den svenska arbetsmarknaden, medelst bidrag och integrationspaket och de styrs givetvis av regeringen och riksdagen genom tillsatta chefer, lagar och riktlinjer.

Så detta är inte nödvändigtvis svenska medborgares fel, särskilt inte om de röstade nej till både EU och EMU, inte heller de som lurades att rösta för EU och EMU av fula medier och korrumperade politiker. Många av de som lurades att rösta fel har vaknat nu och vill ett Nordiskt samarbete istället för EU, vilket förmodligen måste börja med ett Swexit eller att EU faller samman på egna meriter, eller att detta utvecklas och förstärks parallellt innan utträdet.

Bild på man som drar ut sina tomma fickorDin arbetslöshet är inte utlänningarnas fel. De lockas in i Sverige från andra EU-länder, bl.a. via EURES. Det är heller inte individers fel som lockats hit av den misär som skapats i deras hemländer av Nato eller extrema islamister. Nej. Det är alla politiker som är för detta som är problemet, samt alla som fortsätter att rösta för dem.

Felet ligger hos partier som är för Natos invasionskrig vilket förstör för andra nationer, där extrema sekterister ofta tar över, eftersom Natos drönare har skadat och dödat oskyldiga människor där och eftersom Saudiarabien ger dem mat för dagen, mot att de skapar mer vettlös sekterism i sina egna länder med vapen i hand.

Bild på förtryckt inlåst kvinnaÄven det klandervärda Vänsterpartiet var för invasionen av både Libyen och Afghanistan, vilket orsakade enormt lidande, död och sekterism, detta utan minsta tanke på solidaritet med andra nationers folk och deras nationella rätt att utvecklas i fred med hjälp av utbildning från svenska Afghanistankommittén.

De flesta partier är dessutom för vidöppna gränser och känner ingen solidaritet med dig som är mellan 35 och pensionsålder, eller redan är arbetslös, eftersom de inte vill att vi ska dela jobben och inkomsterna solidarisk med varann.

Vissa partier är t.o.m. för höjd pensionsålder så att arbetslösheten ska bli ännu högre. De vill alltså att du ska snuvas på all inkomst fram till din pensionsålder. Även vissa fackföreningar uppmuntrar detta, märkligt nog. Är du dessutom klassiskt vänster, och värnar de som är förtryckta så utesluts du ur Vänsterpartiet.

Dagens svenska politiska idioti leder till extrem ojämlikhet, självmord, brottslighet och kriminalitet inkl. dödsskjutningar, MEN jag skulle vilja uppmana alla som blir deprimerade eller arga på detta att istället försöka fokusera rätt och långsiktigt på lösningen, d.v.s. att organisera bättre partier, valsamverka med dem och ersätta alla dessa klandervärda partier den 11 september 2022, eller att ni går med i något av de nya partierna som valsamverkar mot de klandervärda partierna!

Bild på volkswagenbuss med fredssymbolerHär samtalar Vetenskapliga partiet, Knapptryckarna och Direktdemokraterna, samt Enhet och Medborgarrätt om hur vi ska kunna ersätta alla dessa klandervärda partier 2022. Häng gärna med in i Riksdagen i folkviljans buss!

Och om ni ändå absolut bara måste döda någon i ren frustration över tillståndet, döda då inte oskyldiga människor eller er själva, men döda då de som är särskilt ansvariga för eländet, OM ni nu inte istället vill bli motiverade att satsa er energi på att hjälpa de som försöker lösa problemet! De som försöker lösa problemet med stor samarbetsförmåga, fredligt och direktdemokratiskt, de behövs och har nämligen ett verkligt högt människovärde.

Bild på händer som möts i en cirkelPrecis. Alla människor har inte samma värde. Det där är bara en floskel, d.v.s. pladdermajornas främsta vapen mot demokratin, som används för att lura dig. Vårt värde beror på vad vi har för intentioner och på våra handlingar. Vi värderar intentioner och handlingar olika på en mängd olika plan. Värde är något personligt. Pengar kan också anses ha ett värde och vi har lika värde så skulle rimligen alla ha lika löner, så följaktligen vill inte politikerna i de flesta partier att vi ska ha lika värde. Gör dig själv värdefull! Var fantastisk!

Arbetsförmedlingens diskriminering av arbetslösa

Denna överklagan har frankerats och postats idag


Överklagan av Arbetsförmedlingens beslut Datum: 2021-03-21 ÄrendeID SAN20202233249

Arbetsförmedlingens och andra myndigheters diskriminering av arbetslösa och sjuka måste få ett slut! Att söka arbete är idag en påfrestande uppgift, särskilt då osolidariska arbetare, osolidariska fackföreningar och osolidariska politiker medvetet höjer arbetslösheten genom höjd pensionsålder, samt vägrar att sänka arbetstiden för att dela på arbetsbördan solidariskt, medan människor som inte bidrar till samhället på något värdigt sätt slösar bort pengar på miljöskadlig verksamhet, pengar som de har fått genom alltför höga arvoden som inte gynnar oss medborgare alls, arvoden som undergräver deras solidaritet med oss riktiga arbetare och arbetssökande.

Många av oss som söker arbeten blir givetvis deprimerade av alla nej som vi får och det är uppenbart att vi diskrimineras på en mängd olika vis, vilket givetvis gör vårt arbetssökande påfrestande psykiskt. Vi får heller aldrig veta vilka som får jobben eller varför och vi får mycket dålig lön för mödan. Ändå, fastän ca 90% av befolkningen förstör för oss och är mycket orättvisa mot oss, t.o.m. nedlåtande, så förväntas vi skicka ansökningar och det gör vi givetvis tills vi ev. drivs över gränsen.

På de flesta arbetsplatser kan arbetare glömma sin tidsredovisning. Chefen påminner då arbetaren, men det utgår givetvis inga storvulna ”varningar” från uppblåsta chefer, för de vet att vem som helst kan glömma och de vill givetvis inte förtjäna någon hurring heller. I vart fall har jag aldrig varit med om någon sådan chef som utmanar ödet. Varför skall då vi arbetssökande utsättas för sådant klandervärt beteende av Arbetsförmedlingen? Det ska vi givetvis INTE! Sådant beteende är en glasklar diskriminering mot oss som söker arbete och det är i min mening olagligt på flera olika vis, dels enligt grundlagen, men även enligt diskrimineringslagen, men framförallt olagligt rent moraliskt.

Samma sak gäller givetvis de magra ersättningarna från A-kassan och Försäkringskassan. En arbetstagare som påminns av sin chef att tidrapportera blir inte bestulen på sin lön. Därför ska naturligtvis en arbetssökande inte heller utsättas för varken ”varningar” eller indragna ersättningar som den arbetssökande har rätt till i ett samhälle! Kan ni stava till ”samhälle” förresten? Ordet pekar givetvis på orden tillsammans och uppehälle. Förstår ni? Fattar ni? När jag själv arbetar och betalar skatt vill jag att löner skall betalas ut till arbetsförmedlare som kan bete sig med värdighet för då har de lika värde som alla andra i vårt samhälle som beter sig värdigt, men annars har de naturligtvis inte det.

Eftersom deprimerade, som utsätts för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans dåliga beteende, kan reagera med både våld och självsvåld så är denna rättskipning en direkt order från mig som medkännande medborgare, i syfte att stoppa samhällsskadligt beteende från dessa myndigheter!

Ni kommer inte betala ut ersättning till mig för detta ideella arbete, som jag gör för samhället idag när jag skriver detta, men det är ändå ett mycket viktigt arbete som kan rädda deprimerade människor, kanske t.o.m. era egna liv, för blir det revolution och ni fortsätter så här mot fler än mig så sitter ni givetvis mycket löst till. Giljotinen har använts förr mot folkets plågoandar. Människor samlas redan på gator och torg och de är många, så se upp! Jag skriver detta i all välmening, inte som något hot.

Jag gör ett riktigt arbete när jag söker arbete och jag utför riktiga arbeten när jag arbetar och betalar skatt, helt utan att provocera deprimerade människor som gör sitt allra bästa! Jag försöker hjälpa deprimerade genom att peppa dem och ge goda råd. Jag kräver därför att både domstolen och myndigheterna skall göra exakt samma sak med värdighet och respekt i vårt samhälle!

Yrkande

  • 1. Arbetsförmedlingen skall i detta rättsfall få veta hut och dömas att förändra sitt klandervärda beteende mot oss arbetssökande!
  • 2. Arbetsförmedlingen skall åläggas att ersätta ovärdiga varningar med vänliga värdiga påminnelser och peptalk som betonar de arbetssökandes värde för samhället!
  • 3. Arbetsförmedlingen skall åläggas att skicka ut vänliga värdiga påminnelser om aktivitetsrapportering, rapportering till A-kassa och rapportering till Försäkringskassa, till alla som är anmälda hos Arbetsförmedlingen! Påminnelsen skall utformas med de positiva orden ”Kom ihåg” i slutet av meddelandet!

Martin Gustavsson xxxxxxxx-xxxx