Etikettarkiv: beröm

Psykologi – Beröm och kritik av Jordan Peterssons analyser om vänstern

I Youtubeklippet: Jordan Peterson: The FULL Interview så tar Peterson upp några saker som jag både vill berömma och kritisera.

Jordan Peterson är en kanadensisk professor i psykologi, klinisk psykolog och religionsfilosofisk författare som har skrivit populära böcker inom genren självhjälpslitteratur.

Bild på Jordan PetersonJordan Peterson har blivit en slags ny gud, för främst unga förtryckta vita män i den engelsktalande delen av världen, och det är lätt att förstå varför. Han är välutbildad och verbal, säger saker som många unga män vill höra och har många riktigt bra argument som ofta är i linje med min egen kritik mot den falska delen av vänstern, den s.k ”pseudovänstern”, som skiljer sig från vad jag vill kalla ”klassisk vänster”.

Peterson har rätt i att propagandan från pseudovänstern är ohövlig och polariserande. Jag noterar dessutom att den är osann. På deras plakat anklagas Peterson för ”bigotry”:

”A bigot is a person who is intolerant of opinions, lifestyles, or identities that are different from their own. Mostly, the person’s opinions are based on prejudice. For example, an outspoken member of a political party who blocks those with opposing views, would be a prime example of a ‘’bigot’’.”
https://simple.wikipedia.org/wiki/Bigotry

… men demonstranterna är de som är intoleranta och försöker blockera Peterson, vilket är själva definitionen på bigotteri. Genom sin tolerans mot dem gynnas Peterson och motbevisar samtidigt sitt påstående. Man behöver inte vara raketingenjör för att upptäcka att ordvalet är felaktigt.

Men sedan nedlåter sig Peterson till argumentationsfelet ”skuld genom sammankoppling. Några individer i vänstern nedlåter sig till bigotteri. Sant, men gör sig alla i vänstern sig skyldiga till bigotteri? – Nej. Så är det naturligtvis inte, men varför skulle Peterson vilja hjälpa detta bigotteri ut ur dess belägenhet, eller nämna att den stora andelen av vänstern faktiskt inte håller på så där, samt att Peterson de facto gynnas av deras bigotteri? Klart han kommer låta dem fortsätta precis så, det främjar både hans personliga och hans uppenbara politiska högeragenda som ligger dåligt dold i bakgrunden.

Naturligtvis vill Peterson hellre sälja fler böcker. Då drar konflikten till sig uppmärksamhet.  Kanske får pseudovänsterns bigotteri-svans betalt av Peterson eller av monopolkapitalet genom t.ex. AFA? Sådant osedligt beteende förespråkades faktiskt inte av Karl Marx, som menade att vänstern skulle locka till sig stöd genom att vara rekorderliga, hövliga och att klä sig konservativt och vara riktiga ansvarsfulla män (och kanske kvinnor och HBTQ-personer idag), inte genom att väcka anstöt såsom pseudovänstern gör.

Peterson har en extrem högeridé om att bita ihop och kämpa på under elitens piska. Vi i vänstern vet ofta precis hur det är att göra exakt det och vi tar vårt ansvar och biter ofta ihop under elitens piskrapp, men detta löser inte våra egna, ej heller andra mer förtrycktas problem. Samhället blir ändå allt hårdare, mer ojämlikt och svårt. Vår bitterhet är inget val, men en konsekvens. En realitet.

Vi tvingas kämpa varje dag och likväl lyckas vi inte hjälpa människor från andra länder bort från monopolkapitalismens invasioner och högerns arbetare lyckas inte heller nå The American Dream, med få undantag, medan vi ser hur den otyglade kapitalismen leder oss mot monopolkapitalismen, samt gör att kriminella krigshökar, samt ohederliga bolag som skapar ”nödgodkänd” mass-genterapi t.o.m. till barn, vinner, samt att hederliga människor och oskyldiga barn förlorar, skadas och dödas, samt att även högerns tidigare så hoppfulla småkapitalister råkar ut för denna monopolkapitalism och blir så skitnödiga att de kallar monopolkapitalets kontrollerade medier för ”vänstermedier” …

Allas våra problem löses sannolikt bäst genom ett mer jämlikt fredligt samhälle och det visar vetenskapliga metastudier. Om Jordan Peterson gillar vetenskap bör han definitivt undersöka och kommentera dessa evidens:

”Brottsligheten har också visat sig ha ett samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och jurisdiktioner.  Det har gjorts mer än femtio studier som visar att våldstendenser är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med underutvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att mellan förenta staterna och de kanadensiska provinserna finns det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad till ojämlikhet.”

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

Detta betyder INTE nödvändigtvis att vi bör ha total jämlikhet, vilket är kommunismens ungefärliga grundtanke, men vi kan faktiskt ha ett samhälle med skillnader som upplevs som mer rättvisa. Jag har upplevt detta, för jag har levt i ett sådant samhälle fram tills mordet på den patriotiska vänsternationalisten Olof Palme och därefter upplevt 30 år av allt mer ojämlikhet, i något jag vill likna vid en långsam statskupp med gradvisa försämringar och en märklig pseudovänster som inte fokuserar på ökad jämlikhet, men mest har grävt ned sig i identitetstjafs som repellerar, samt uteslutit äkta vänstermän.

Hela det vi kallar ”vänstern” är alltså varken kommunister eller radikalfeminister. Ordet ”kommunism” används som ett kontrollord och ett nedsättande epitet, så även mot socialdemokraten Olof Palme, (transkript) men det är osanning. Kommunister utgör en mycket liten del av vänstern i Sverige och radikalfeministerna utesluter äkta vänstermän som inte tycker exakt som dem, men det betyder inte att alla som anser sig vara ”vänster” håller med om den idiotiska identitetspolitiken som inympats i folks hjärnor via monopolkapitalismens godhetssignalerande medier, eller genom radikalfeministiska skator som har vänstern i sina klor, även om de inte har organiserat sig än, men den motivationen kommer väl snart får vi hoppas.

Men de allra flesta i vänstern (exklusive ”shitlibs”) är ändå enade för fred, demokrati och progressiv beskattning, vilket har potential att resultera i en sund blandekonomi och ett balanserat förhållande mellan allas lycka och kapitalismens frihet i varje nation, i vilka klassvandring blir fullt möjlig utan att bete sig brottsligt. Denna åsikt är ingen ”kommunism”.

Peterson vill inte se denna balanserade aspekt, men tänker enbart i svart eller vitt, och pucklar på den påhittade halmdockan som han har trixat ihop, så jag rekommenderar honom att gå i terapi för detta! (om nu narcissismen tillåter det) Man ska tala sanning, bäste Peterson, eller åtminstone inte ljuga, för då förlorar man i trovärdighet och förvränger verkligheten, och vilket dåligt eftermäle det kommer bli om man gör det. Varför göra det när ett bra eftermäle är så lätt att fixa, genom att rätta till felaktigheterna som man har gjort.

Det är många arbetare som tar sitt ansvar, alltmedan deras rättigheter ändå tas ifrån dem. Rättigheterna tas även från de arbetare som har lurats att ha högervärderingar, då ofta genom att beskylla migranter eller flyktingar för att rättigheterna försvinner, när det helt tydligt var den överbetalda eliten, under olika höger- och falska vänster-flagg, som skapade massinvandring, hög arbetslöshet och segregering unisont, samt tänker förvärra den med ännu mer ojämlikhet.

Jag anser mig ta mitt samhällsansvar, men har jag lyckats få med mig folk och få dem aktiva? -Nej. Har jag ett jobb idag? – Nej. Monopolkapitalisterna vill ha hög arbetslöshet så att de kan välja och vraka bland arbetare och folket lyder dem fortfarande mangrant och förstår ännu inte poängen med solidaritet.

”Wherever there is great property, there is great inequality.”
/
Adam Smith, The Wealth of Nations (1776) Book V Chapter I, Part II, p. 770.

I Sverige har vi nu mestadels högerpartier i en mängd olika färger och smaker, Vi har monopolkapitalister som signalerar falskt grönt, Vi har samma slags ”shitlibs” som i USA, vilka gladeligen köper värdelösa missiler av Donald Trumps regim. Vi har de vanliga monopolkapitalisterna som ömsom proklamerar ”liberalism”, ”öppna era hjärtan” och ”håll gränsen”.

Vi har de identitetspolitiska radikalfeministernas rosa kapitalism, som struntar i jämlikhet, och numera har vi även monopolkapitalister som vill kasta ut invandrarna, men ändå vill ha kvar monopolkapitalismens frihandel och den höga arbetslösheten som gör att sekterism, splittring och kaos förstärks.

Den enda s.k. ”vänster” som existerar i Sveriges Riksdag har hoppat upp i knät på globalistiska ”gröna” monopolkapitalister och ”shitlibs”, samt är förtryckande baserat på identitet.

Jag vill ge Peterson rätt också. Radikalfeministernas rasism är ungefär samma slags rasism som nationalsocialister visar upp, men riktat mot människor som råkar vara födda vita eller med manligt kön. Det har ingen betydelse vilka vi arbetare är som individer. Är du en vit man så är du skyldig, medan de sekteristiska kvinnoförtryckare som har begått krigsförbrytelser nere i Syrien, iförda svarta helskägg, tas emot med öppna armar och kallas ”baarn” om de är välrakade eller när sanningen blir för uppenbar så kallas dessa migranter för ”flyktingar”, fastän det är osanning och de inte förtjänar någon överbeskyddande medkänsla för vad de har gjort mot riktiga barn och mot riktiga flyktingar. Noll.

Peterson har rätt om radikalfeminismen oförmåga att angripa verkligt kvinnoförtryck, som den i Saudiarabien, i Daesh-kontrollerade områden eller bland Talibaner och Boko Haram, och låt mig tillägga att en mycket stor del av vänstern är ute och seglar i minerat vatten, för vad dessa sekterister hatar så är det just kvinnans frihet, kommunister, socialister, HBTQ-personer, ateister och andra välrakade som inte erkänner deras store favorit-krigsherre som en profet. Inte ens de som kallar sig muslimer går säkra, för de kan ev. ha tolkat Koranen på ”fel” sätt i en modern tidsålder, enligt dessa sekterister.

Att jag som vit man är för äkta demokrati och allas människors lika rätt inför lagen, verkar inte ha någon betydelse för radikalfeministerna. De tycks mer upprörda över att jag ogillar radikalfeminism, ogillar ”stolt” [Pride] gromning av barn på stadens gator, helt oavsett om den utförs av heterosexuella eller homosexuella, samt ogillar massmigration som lösning på de problem som monopolkapitalism+sekterism skapar i andra folks hemländer.

Bild på arg ful kvinnaSekteristerna och radikalfeministerna verkar oeniga i huruvida homosexuella ska kastas från höghus, eller ej, men kanske är det just gromningen av barn som förenar dem? Vad vet jag? Är det där gamla lesbiska radikalfeminister och sekteristiska krigsförbrytare finner sina likheter? Eller vill de helt enkelt bli offer och i offerrollen kunna skapa sig sin våldtagna identitet, när varken de feminiserade männen eller hederliga vänstermän vägrar ställa upp, eftersom de är så extremt oattraktiva?

Individer är olika. Detta är ett faktum och det är oftast ok, så länge man följer lagen och inte trycker ner det i halsen på andra. Så, låt oss inte fokusera på det sexuella för det skapar ofrånkomligen aversioner och konflikter! Föreställ er bara hur förbannad varje lesbisk pedofil radikalfeminist måste vara nu på det jag just skrev!

Peterson har delvis rätt om manlighet. Det kräver mod och styrka för att vara en god man. Fegheten och feminiseringen av män är ondskan personifierad och jag möter dessa förklenade män ständigt numera. Det är oerhört pinsamt hur ens egen nation försvagas.

Den svenska fegheten är öronbedövande, men Peterson har delvis fel också. Det finns naturligtvis toxisk manlighet, eller vad jag skulle vilja kalla för åsnans manlighet eller ”macho”, lika väl som det finns åsnans kvinnlighet som skapar precis lika stora spykänslor.

Tror att Peterson har rätt om ny lagstiftning. Den är förmodligen bara början på PK-tyrannernas stryptag på yttrandefriheten, som inte är emotionellt korrekt. Vi har samma problem i Sverige där lärare tvingas använda det könlösa ordet ”hen” eller blir uppsagda. Namnet på eleverna duger inte.

Även lagen hets mot folkgrupp har ställt till bekymmer för yttrandefriheten, även om jag tror att ordet ”hets” numera tolkas mer restriktivt. Det senaste som tyrannerna nu vill införa är vaccinationspass med experimentell genterapi med oanade långsiktiga konsekvenser. Den som kritiserar det riskerar att bli censurerad på monopolkapitalets plattformar, som agerar sanningsministerium. Den som tar den experimentella genterapin riskerar helt evident att dö.

Det är också helt evident att Peterson har rätt vad gäller att könsidentitet inte enbart är en social konstruktion, men har en generell biologisk grund, även om alla är individer med olika personlighet och att en manipulerad biologi såväl som en manipulerad social situation helt klart kan få negativa konsekvenser för individen, t.ex. små pojkar med temporär könsdysfori som görs om till flickor och därmed görs sterila för livet, vilket skribenten och vänsterkvinnan Kajsa Ekis Ekman går in på.

Peterson är helt klart ute och cyklar när han anklagar hela vänstern för att vara ”patologisk splittrande och dödlig”, när detta är monopolkapitalets sätt att agera, när de splittrar nationer i nord och syd, samt massmördar deras befolkningar i sina krigsförbrytelser, eller som med svälten som Peterson tar upp i fallet Venezuela, en svält som har orsakats av monopolkapitalets sanktioner, eller den framtida svält som i väst förmodligen kommer orsakas av effektivitetens ”Just In Time”, som innebär en extremt dålig beredskap.

Peterson har rätt i att människor ser hur oresonabel vänstern är, p.g.a. dessa fåtalet självgoda aktivister. Deras dumhet har även jag fått erfara. När deras argument tryter tar de till uteslutningar eller t.o.m. chokladtårtning av Sahra Wagenknecht i Tyskland. Vad var denna vackra intelligenta vänsterkvinnas påstådda brott? – Jo. Att grovt kriminella utlänningar bör landsförvisas ut Tyskland. Att argumentet inte var riktat mot någon ras tog den bruna tårtnings-fraktionen ingen hänsyn till, till den tyska vänsterns stora förlust och till högerns stora gädje.

Tänk om Wagenknecht hade tagit tillfället i akt och fraktionerat vänstern i Tyskland och därigenom kunnat ge vänstern två olika smaker av vänster, en klassisk patriotisk vänster och en pseudovänster?

Jag tycker också att Peterson är elak mot Karl Marx genom att använda hans namn för tankegångar som Marx inte är skyldig till, t.ex. ”neomarxism”. Marx kan inte försvara sig. Mer sanningsenligt och hederligt vore att nämna de namn som uppfunnit den nya märkliga tankegångarna. Att fortsätta att klandra Karl Marx, för andras omtolkningar av hans arbete, är naturligtvis lika förfärligt som att lägga skulden för monopolkapitalismen på Adam Smith.

Jag är helt enig med Peterson att identitetspolitiken är fel sätt att värna de som är förtryckta, för det skulle innebära att både han och jag, p.g.a. vår identitet som vita män, skulle sälla oss till nationalsocialismens ariska gren, samt att alla med judisk bakgrund skulle sälla sig till nazi-sionismen som kritiseras av den israeliske generalen Ya’ir Golan och Noam Chomsky m.fl. Det leder sannolikt inte till något fruktsamt alls, även om krigshets och stöveltramp inte enbart kan klistras på nationalsocialismen numera, men även på monopolkapitalisterna som stövlar in och förstör nation efter nation i världen, i sin jakt på världsherravälde.

Den västerländska kapitalismen målas upp som lyckad av Peterson, som menar att alla blir rikare, men jag vill inte hålla med, eftersom denna rikedom vilar på en moraliskt skakig grund i den pyramid som insiktsfullt kan beskrivas så här häftigt, en pyramid som tillväxer och tar för sig psykopatiskt, tränger undan och utarmar naturen.

Jag är inte heller enig med Peterson i att vänstern bör skämmas för tidigt 1900-tal, men snarare är det i så fall den tidens tyska höger som bör skämmas som satte psykopaten Hitler vid makten. Tvärtom var vänstern drivande vad gäller allmän rösträtt och kvinnlig rösträtt. Oavsett vad man tycker om Sovjetunionen och Stalin, vilket ibland gör kommunister väldigt oeniga, så var det under denna tid som diktatorn plockades bort och demokratin grundades i Ryssland.

Hitlers diktatoriska imperialism krossades främst av Rysslands folk, ledda av kommunister. Kriget som krossade Hitler kostade dem 20 miljoner människor. Den ensidiga demoniseringen av kommunismen, när den ryska federationens kommunistiska parti får 18.93% i valet 2021, kan ev. antyda att ca 1 av 5 ryssar har en mer balanserad åsikt om kommunismen och har börjat tröttna på monopolkapitalismen? Jag misstänker att det är så.

Även om religiösa och kvinnor ibland tenderar att vara mer lättlurade än män, så anser jag att vår enhet i karaktär, förnuft och känsla är bättre tillsammans, än separerade. Vi bör basera våra beslut på försök till karaktär, känsla, och vi ska hjälpa andra människor, men vi bör guidas av ett förnuft som är analyserande och långsiktigt, eftersom att enbart följa känsloargument och vara snabba och direkta, vilket är typiskt kvinnligt, lätt kan leda fel, precis som logik utan känsla kan göra det och att det utan karaktär kan gå helt förfärligt snett.

Peterson ljuger igen. Klart att man kan reducera ojämlikhet genom att bekämpa monopolkapitalismen genom tullar och progressiv beskattning. Vi gjorde det effektivt i Sverige fram tills mordet på Olof Palme. Sverige hade då en helt fantastisk beredskap. Därefter har den jämlikheten och beredskapen vi hade helt evident raserats genom underbudspolitik.

Peterson påstår att medkännande inte är en enda dygden, men det är sannerligen en av dem, nr 4. Här har vi de sju heliga dygderna, som är de vanligaste positiva alternativen till de sju dödssynderna inom katolicismen:

  1. Ödmjukhethumilitas (motsats till högmod)
  2. Generositetliberalitas (motsats till girighet)
  3. Kyskhetcastitas (motsats till lusta)
  4. Medmänsklighethumanitas (motsats till avund)
  5. Måttfullhettemperantia (motsats till frosseri)
  6. Tålamodpatientia (motsats till vrede)
  7. Flitindustria (motsats till lättja)

Tänkvärt. Vi får väl hoppas att den dygdige ödmjuke Peterson inte låter sin girighet i att sälja böcker och föreläsningar leda till högmod, men att han kan visa sin medmänskliga sida mot de i vänstern, som med sin medmänsklighet i sin tur vill stilla det lidande som de betraktar i världen, Kanske Peterson även överväger religionsfilosofiskt ifall vi bör dela brödet och vinet mer jämlikt, eller inte?

Samtidigt hoppas jag att vänsterns folk, radikalfeminister såväl som HBTQ-folk, kan överväga att bli mer måttfulla, ha medmänsklighet och tålamod med de som har en annan åsikt, samt vill vara både öppna och skeptiska inför Petersons flitiga analyser, men inte lättjefulla inför dem, men verkligen analysera dem öppet och skeptiskt. Sanningen i sig är inte skadlig. Det är enbart motståndet mot den som gör lite ont.