Etikettarkiv: Christian Palme

Christian Palmes porträtt av en statsmediejournalist haltar grovt

Christian Palme ger sig på statsmediejournalisterna på SVT och SR via Nyheter Idag. Det finns några saker som får artikeln att halta, inte bara efternamnet på den gamle DN-korrespondenten Christian Palme (som alltså har arbetat för årets förvillare 2015 och 2016). Vänsternationalisten Olof Palme har följaktligen föga med Christian Palme att göra.

Vad haltar i övrigt?

  1. Korrumperad kaviarvänster, om den finns i SVT och SR, är ingen riktig ”vänster”, men en smyghöger, med all sannolikhet allierad med ”Godhetenskanslihushöger  inom den s.k. ”vänstern”, samt kanske även i hemlig allians med herrar som numera är seniora rådgivare på Bank of America Merril Lynch, efter avslutade uppdrag åt svenska folket, eller ev. åt främmande makt, vilket i det senare fallet dessutom betyder icke-nationell, vilket sammantaget är motsatsen till vänsternationalism.
  2. Vi lever i en blandekonomi som blir allt mindre blandad och allt mera monopolkapitalism, inte i en ”kommunism” med ren planekonomi. Kommunismens idé bygger heller inte på korruption, medan kapitalismens öppna ta för sig-mentalitet med logisk slutledningsförmåga lätt leder till kortsiktiga psykopaters vinning och följaktligen till den korrumperade monopolkapitalismens framväxt och den destruktion av naturen som nationalekonomer nästan alltid förespråkar, eftersom de inte förstår den långsiktiga konsekvensen av exponentialfunktion i ett tillstånd av knappa resurser.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Fler citat om population.

Christian Palme är, i min mening, för både högerpolitiken och monopolkapitalismen, tillsammans medeventuellt korrumperade (eller vilseledda) statsmediejournalister och den politikeradel som tillsätter dem. Därför är han ingen trovärdig kritiker av dem.

Det plötsliga angreppet på kollegorna borde följaktligen ha en annan orsak. Jag gissar att den kan ha att göra med att det ev. händer moralfilosofiskt korrekta saker inne på SVT och SR, som kommer leda till att Sverige kommer bli en fungerande nationell demokrati igen med hjälp av uppvaknade statsmediejournalister på SVT och SR som har utvecklats, kanske har mediterat, kanske har läst på, kanske har fått karaktär, vilket sannolikt kommer underminera stödet för de krigsförbrytare och etniska rensare som DN och andra fulmedier ständigt stödjer, vilket i sin tur skapar den misär som människor flyr och migrerar bort ifrån.

Som sannolik förespråkare för monopolkapitalismen är Christer Palme dessutom indirekt en förespråkare för den ökade mordfrekvens som har ett samband med den ojämlikhet och imperialism som monopolkapitalismen skapar, men han skriker nog mest efter fler poliser och Nato, som lösningen på det makabra problem som kaviarvänster och kaviarhöger har skapat, i maskopi med alla de som har röstat på dem i tre decennier, tror jag.

Jag har inte alltid rätt, men ganska ofta.