Etikettarkiv: Framåt Sverige

Kritik – Christian Pavón – Framåt Sverige – Har Sverigedemokraterna en framtid som ett nationalistiskt parti?

Ändrar Sverigedemokraternas ledning åsikter lika snabbt som ett barn blir glatt när den får en klubba? Det verkar inte bättre. Christian Pavón från Framåt Sverige kritiserar SD och ser dem inte som långsiktigt hållbara för Sverige, men är Framåt Sverige hållbart?

Själv tror jag att den växande NATO-vurmen och EU-vurmen i Sverigedemokraterna till stor del beror både på en infiltration från känslokalla bombliberaler och f.d. moderater, men även på en allt mer naiv och åldrande medlemskår som bänkar sig vid medierna och tror på den brottsligt ensidiga propagandan; ”Putin ond. USA och väst goda.” Fulmediarapporteringen är inte opartisk och följaktligen ”trolöshet mot huvudman”, enligt brottsbalken, d.v.s. trolöshet mot folket.

Du har även en yngre omedveten befolkning som villigt låter sig manipuleras via ofri dolda plattformar från främmande makt utanför GDPR-området. De som vägrar alla former av sådan fulmedia är nog så få att det är försumbart, trots Dataskyddsförordningens innehåll och Edward Snowdens rapport om vad som sker inom amerikansk underrättelsetjänst.

Pavón tror att SD ”lär ha tagit bort sin nationalistiska stämpel” 2026. Det tror inte jag. Borgerlighetens taktik går nämligen ut på att erbjuda folket olika smaker av borgerlighet, ja t.o.m. röd, som Sossarnas kanslihushöger och rosa borgerlighet medelst en smak av s.k. ”feminism”, ja t.o.m. en smak av anal och gromning av barn som stolt skall paraderas.

8-partiets borgerlighet är likt parodin på Nancy Pelosi i Spitting Image. Framåt Sveriges flirt med det borgerliga Alternativ för Sverige kommer nog inte heller leda till något bättre tyvärr, även om Jeff Ahl är likt ett välsmakande russin i en annars torr bulle. Rent generellt är det inte hållbart.

Jeff Ahl skulle säkert kunna fraktionera många bort från de borgerliga plattskatte-ekonomisterna i AfS. Själv är jag enbart för en samverkan med AfS om Jeff Ahl får sätta sin prägel på det partiet, men det lär vi inte få se. Borgerligheten lär inte släppa taget om AfS. De kallhamrade elaka borgarsvinen är numera överallt, i alla möjliga skepnader.

Pavón har rätt dessutom anser jag. Det viktigaste nu är att få människor att tänka proaktivt! Det är därför jag anser att Framåt Sverige bör valsamverka och Jeff Ahl bör överväga fraktionering bort från det negativa och in i det positiva samarbetet mot de landsförrädiska borgarpartierna som inte bryr sig om vår nation, om våra riktiga barn och våra fria kvinnor, men enbart tänker kortsiktigt på sig själva och de aktier de sitter och onanerar framför.

Framåt Sverige förtjänar mandat 2022. Välkomen på möte för valsamverkan! Detta är något som kan bli hållbart om vi håller undan det allra mest borgerliga och bisarra ur våra led.

Vad är vänsternationalism och var finns den?

Ung kvinna med röd schalett som gör ett schackdrag

Vad blir nästa drag för ”Vänstern”?

Vänsternationalism är en form av nationalism som lyfter upp social rättvisa, folklig suveränitet och nationellt självbestämmande och ofta kopplas till antiimperialism. Denna ideologiska strömning har sitt ursprung i den jakobinska rörelsen under franska revolutionen och dess omedelbara efterträdare i Frankrike förespråkade civil nationalism, i motsats till etnonationalismen som växte sig stark i Tyskland under 1800-talet. Vänsternationalism skiljer sig traditionellt från typisk nationalism förespråkad av den politiska högern där rasism, kulturessentialism, etnocentrism och fascism generellt kommer till uttryck.

I Europa finns en lång tradition av vänsterpolitik som förenas med vänsternationalism, ex. Sinn Fein, men vi känner inte igen oss i fejkade formuleringar från Newsvoice. Socialdemokraterna är inte längre för social rättvisa, inte för folklig suveränitet, inte för nationellt självbestämmande och kan inte kopplas till antiimperialismen, som ex. Olof Palme kunde. Socialdemokraterna försöker heller inte att ena det etniskt och religiöst pluralistiska Sverige, men för en mångkultur-politik som segregerar och skapar ett orättvist samhälle tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, med stöd av Vänsterpartiet.

Bild på Olof Palme Socialdemokraterna brukade vara ett vänsternationellt parti, ända tills mordet på Olof Palme. Därefter ökade det vänsternationella vakuumet i Svensk politik successivt, förmodligen genom en intern sekterism skapad av fulmedias argumentationsfel associationsskuld mellan ordet nationalism och nazism, samt ett falskt godhetssignalerande i rädsla för att bli kallad för olika osanna kontrollord (ex. rasist, islamofob eller fascist). Vissa tror att mordet på Olof Palme inledde en statskupp i slowmotion, bort från det trygga folkhem som vänsternationalismen skapade. Utfrysningen från ”Stockholms-klegget” av Håkan Juholt pekar på en en mycket ondskefull konspiration mot ”riktiga” Socialdemokrater.

De oftast osanna kontrollorden pekar också på en mycket ondskefull och medveten konspiration och statskupp mot vänsternationalismen:
* Socialdemokraternas extrema och odemokratiska marknadsliberalism
* Medverkan till massmord (av människor med andra raser och religioner) genom stöd av diktaturer och notoriska krigsförbrytare
* Socialdemokraternas enorma strösslande av pengar på EU-medlemskapet
* Socialdemokraternas ökade kostnader för massinvandringen av icke-flyktingar som inte har getts jobb, eftersom Socialdemokraterna helt osolidariskt samtidigt inte sänker arbetstid, samt inte sänker pensionsåldern, men höjer den (!!!)
* Socialdemokraternas segregering av invandrare, har skapat motstånd hos svenska folket men även hos invandrare som ofta har flytt det sekteristiska elände som nu importeras fullt medvetet.
* Socialdemokraternas har raserat svensk välfärd och beredskap successivt, d.v.s. raka motsatsen till traditionell vänsterpolitik, vilket motsägelsefullt nog har gött det socialpolitiskt högervridna SD.

Bild på Martin Gustavsson

Martin Gustavsson

Vetenskapliga partiet, som startades av Martin Gustavsson är p.g.a. vetenskapliga evidens ett vänsternationellt och lokalpatriotiskt parti, eftersom ekologisk hållbarhet kräver lokalt odlat, trygghet och att alla skall ha råd. Partiet ställer upp till val via Valsamverkanspartiet. Eftersom inga andra miljöpartier eller vänsterpartier valsamverkade mot 4%-spärren tog Gustavsson beslutet att gå med i Vänsterpartiet för att försöka påverka partiet i vänsternationell riktning i syfte att göra Vänsterpartiet starkt och regeringsdugligt i folkets ögon.

Växjöpartiets logga, ett öppet hjärta

Växjöpartiets logotype

Efter att Gustavsson uteslöts okamratligt ur Vänsterpartiet (helt utan diskussion eller analys), p.g.a. olagligt förtal om medverkan i annat parti (vilket dessutom tycks vara osant förtal), samt påståenden om fel s.k. ”värdegrund” (men utan att ett fastlåst åsiktspaket fanns definierat eller kommunicerat, alltså inte kan vara ”fel”), så valde Gustavsson att starta upp partierna igen, samt att berätta sanningen om det klandervärda s.k. ”Vänsterpartiet” och dess klandervärda okamratliga sektmedlemmar.

Gustavsson har även startat Växjöpartiet som liknar Örebropartiet och Kronobergspartiet för regionen. Gustavssons mål är nu att sänka Vänsterpartiet under 4%, för att de skall vakna, bjuda in de som uteslutits på lösa grunder, samt söka en diskussion, analys och förändring som kan utmana högerpartierna.

Tecknad bild på debattörernaMarkus och Malcolm från Örebropartiet och ”Arg Blatte Talar”/”Angry foreigner” är inne på vänsternationella funderingar i en podd och verkar vara för ökade inslag av direktdemokrati, vilket även Vetenskapliga partiet och Växjöpartiet är.

Örebropartiet grundades våren 2014, huvudsakligen av före detta medlemmar av Vänsterpartiet och Ung Vänster. Malcolm menar att man måste ha koll på vem som räknar rösterna, men Arg Blatte Talar verkar inte helt förstå den poängen. Arg Blatte Talar är med i Direktdemokraterna vars kommunikation och rösträkning sker ex. inuti en overifierbar svart låda på nätet, styrd av programmerare, samt utförs på terminaler som har skapats och styrs av monopolkapitalister. Det är inte ”vänster” och kommer knappast gynna nationen heller. Men vänsternationalismen har fler kanaler.

Bild på de tre debattörernaMalmölistans partiledare Nils Littorin gästar Anton och Jonas från Palaestra Media och de talar om vänsternationalism, men Littorin verkar inte gilla orden ”vänster” och ”nationalism”, förmodligen för att orden har missbrukats och menar att det därför är bättre att fokusera på sakpolitiken, men Littorins åsikter ligger förmodligen nära alla som vill kalla sig för ”vänsternationella”.

Bild på olika människor som tolkas vara vänsternationalisterMartin Gustavsson ställde upp i en intervju om vänsternationalism med Palaestra media. Vi i VN är, precis som alla dessa herrar, demokrater. Vi bryr oss om ett tryggt samhälle för alla, samt tror på att staten behövs för att lösa folkets gemensamma samhällsproblem, men vänsternationalism är INTE etnonationalism.

Bild på debattörernaI en debatt mellan Jeff Ahl och Joe Nilsson, anordnad av Ingrid och Maria, så framkom att Joe Nilsson och Framåt Sverige var den mest vänsternationella kraften i den debatten, eftersom han poängterade full sysselsättning, vilket är socialistiskt. P.g.a. sin vänsternationalism är Framåt Sverige inbjudet till Valsamverkanspartiet av Gustavsson, men FS har hittills tackat nej till enad vänsternationell front. AfS framstår som skattepolitiskt och sysselsättningspolitiskt högervridet och tycks vilja ha en hög arbetslöshet, vilket inte är vänsternationalism. Man kan numera även se inslag av vänsternationalism i Kommunistiska partiets tidning Proletären.

Mer intressant:
https://janolofbengtsson.com/2020/07/03/dan-eriksson-och-vansternationalismen/