Etikettarkiv: journalism

Rädsla & Feminism & Journalism – Vänsterkvinnan Helene Bergman – Vänstern blundar när det kommer till förtryck i Sverige

Vänsterjournalisten Helene Bergman talar via Riks om den vänsternationelle hjälten Olof Palme, vår stora idol, och hur han skyddade de ensamstående kvinnorna i Sverige på 70-talet. Bergman har bott i Västervik och medverkat i P4 Kalmar. Hon gjorde bl.a. reportage för Bondmororna och om mammografi, samt Radio Ellen och Amanda, rena kvinno-program, samt hur bistånden till SIDA inte fungerar.

Bergman beskriver vad som skiljer dagens journalism från gårdagens. Förr stod de upp för de svaga i samhället och försökte nagla fast politikerna, men det gör inte dagens journalister, menar Bergman.

Bergman menar att dagens politiker beter sig som diktatorer och hon förstår inte varför dagens medier och journalister går med på detta. Hon tror att projektanställningarna är ett gissel som skapar rädsla hos journalisterna.

Bergman tar upp feministisk journalistik. Feminism, menar hon, är mänskliga rättigheter, men menar att svenska män och svenska pojkar som är oerhört jämställda, förtrycks av s.k. ”feminister”, vilket hon tycker är helt fel. Bergman är även förvirrad av dagens HBTQ-rörelse som hon menar förtrycker kvinnor inom sporten.

Bergman tar även upp hur islamismen i Sverige förtrycker kvinnor med muslimsk bakgrund. Hon tar även upp Burka songs 2.0 och Soffan Hermansson (som Vetenskapliga partiet tidigare skrivit om) i Göteborg som ledde till en förtalsrättegång där Soffan friades. Bergman menar att det handlar om yttrandefriheten och hur kommunala chefer är rädda, samt menar att dagens Socialdemokrater, som inte ställer upp på modiga kvinnor, är fega i jämförelse med gårdagens äkta vänsternationella socialdemokrater.

Bergman förstår inte hur s.k. ”feminister” bara accepterar islamistiska imamers predikningar om hur man ska tukta kvinnor. Hon tror att det beror på ren feghet, d.v.s. att svenska journalister och politiker redan har underkastat sig islamismen i Sverige. Måltider och gulligull räcker inte, menar Bergman. Hon undrar varför de kvinnor som har modet att stå upp mot islamistiskt förtryck inte stöttas inom vänstern.

Slutligen ett citat från Bergman:
”Fi är inte det rosa parti de ger sig ut för att vara. Under det rosa täcket finns ingen feminism värd namnet. Istället finns populism, maktbegär, förföljelse, förtryck och könsrasism.”
/Helene Bergman https://www.svt.se/opinion/dra-av-schyman-och-fi-det-rosa-tacket

Radikalfeminismen i Fi verkar nu ha infiltrerat bl.a. V. Populism är i min värld inget negativt ord, men ett skällsord för äkta folkvilja, vilket dagens radikalfeminister inte kan anklagas för att vilja genomdriva, men det verkar helt tydligt som om ”maktbegär, förföljelse, förtryck och könsrasism” är exakt det som ”klassiskt vänster” har blivit utsatta för inom vänstern.

Christian Palmes porträtt av en statsmediejournalist haltar grovt

Christian Palme ger sig på statsmediejournalisterna på SVT och SR via Nyheter Idag. Det finns några saker som får artikeln att halta, inte bara efternamnet på den gamle DN-korrespondenten Christian Palme (som alltså har arbetat för årets förvillare 2015 och 2016). Vänsternationalisten Olof Palme har följaktligen föga med Christian Palme att göra.

Vad haltar i övrigt?

  1. Korrumperad kaviarvänster, om den finns i SVT och SR, är ingen riktig ”vänster”, men en smyghöger, med all sannolikhet allierad med ”Godhetenskanslihushöger  inom den s.k. ”vänstern”, samt kanske även i hemlig allians med herrar som numera är seniora rådgivare på Bank of America Merril Lynch, efter avslutade uppdrag åt svenska folket, eller ev. åt främmande makt, vilket i det senare fallet dessutom betyder icke-nationell, vilket sammantaget är motsatsen till vänsternationalism.
  2. Vi lever i en blandekonomi som blir allt mindre blandad och allt mera monopolkapitalism, inte i en ”kommunism” med ren planekonomi. Kommunismens idé bygger heller inte på korruption, medan kapitalismens öppna ta för sig-mentalitet med logisk slutledningsförmåga lätt leder till kortsiktiga psykopaters vinning och följaktligen till den korrumperade monopolkapitalismens framväxt och den destruktion av naturen som nationalekonomer nästan alltid förespråkar, eftersom de inte förstår den långsiktiga konsekvensen av exponentialfunktion i ett tillstånd av knappa resurser.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Fler citat om population.

Christian Palme är, i min mening, för både högerpolitiken och monopolkapitalismen, tillsammans medeventuellt korrumperade (eller vilseledda) statsmediejournalister och den politikeradel som tillsätter dem. Därför är han ingen trovärdig kritiker av dem.

Det plötsliga angreppet på kollegorna borde följaktligen ha en annan orsak. Jag gissar att den kan ha att göra med att det ev. händer moralfilosofiskt korrekta saker inne på SVT och SR, som kommer leda till att Sverige kommer bli en fungerande nationell demokrati igen med hjälp av uppvaknade statsmediejournalister på SVT och SR som har utvecklats, kanske har mediterat, kanske har läst på, kanske har fått karaktär, vilket sannolikt kommer underminera stödet för de krigsförbrytare och etniska rensare som DN och andra fulmedier ständigt stödjer, vilket i sin tur skapar den misär som människor flyr och migrerar bort ifrån.

Som sannolik förespråkare för monopolkapitalismen är Christer Palme dessutom indirekt en förespråkare för den ökade mordfrekvens som har ett samband med den ojämlikhet och imperialism som monopolkapitalismen skapar, men han skriker nog mest efter fler poliser och Nato, som lösningen på det makabra problem som kaviarvänster och kaviarhöger har skapat, i maskopi med alla de som har röstat på dem i tre decennier, tror jag.

Jag har inte alltid rätt, men ganska ofta.