Etikettarkiv: Malmölistan

Vaccinpass – Frihet – Kritik – Navid Modiri, Nils Littorin & Filip Sjöström

Navid Modiri pratar med läkaren och Nils Littorin, partiledare för Malmölistan, en av vårt nätverks klara favoriter, förutom att vi rekommenderar Malmölistan att använda det öppna fria WordPress istället för Wix, av moraliska skäl, av demokratiska skäl och av säkerhetsskäl. Littorin som jag personligen inte tror vill skicka pengar till omoraliska regimer borde vara extra noga med detta, anser jag!

Littorin är initiativtagare till Läkaruppropet och har ofta blivit censurerad på Youtube. Littorin berömmer Anders Tegnells inledande insats som positiv, men även för ovetenskaplighet sent i pandemin.

Littorin menar att de med naturlig immunitet är de som bör arbeta med gamla och sjuka och att de som är immuna mot Covid-19 absolut inte bör tvingas att ta ett vaccin med stora risker.

Det är de sittande politikernas evidenta maktmissbruk under pandemin som Littotin vill åtgärda genom att ersätta politikerna med bättre människor. En sund tanke och då vill jag rekommendera Vetenskapliga partiet och  Valsamverkanspartiet till Littorin, som jag tror kan hjälpa till att skapa ett politiskt skifte. Vetenskapliga partiet som medverkar i valsamverkan är dessutom med på exakt den solidaritet som Littorin förespråkar och även på att lönen inte ska vara för hög hos de som medverkar och att överskjutande del av lönen mycket väl kan skänkas på ett moraliskt högstående vis.

Modiri och Littorin pratar om pandemin, vaccinering, restriktioner och vaccinpass samt ansvaret för hur man kommunicerar i en tid av rädsla, vilka rättigheter och skyldigheter frihet medför och vad en antivaxxare egentligen är.

Navid Modiri och hans redaktion på ”Hur kan vi?” vill tyvärr locka in folk på det klandervärda Facebook, förmodligen i ren okunskap, för jag tror inte de tjänar pengar på det, men Facebook kan varken jag, Edward Snowden, Rob Braxman eller Richard Stallman rekommendera.

Eftersom Navid Modiri verkar ha över normalintelligens så kommer han nog skärpa sig alldeles strax, ångra sig och be om ursäkt, tror jag, och istället locka ut människor från Facebook, detta strax innan han slutar posta på sitt konto där. Jag ställer själv gärna upp på en intervju via Jitsi Meet, om hur via alla kan vi kan bli friare digitalt rent konkret, om Navid Modiri skulle vara intresserad.

För tyvärr kan ”frihet” bli ett floskelfyllt ord som används av pladdermajor som är mycket lena i truten!

Filip Sjöström i Frihetsrörelsen är också med, på tal om len i truten, men framstår som väldigt osäker och verkar inte riktigt veta vad han vill göra konkret för frihet, men han säger i alla fall att han vill vara fri och att han värderar sanningen högt, precis som Vetenskapliga partiet också gör, även om vi har en mycket konkret politik för hur och vilken slags frihet demokrati och sanning som vi talar om, t.ex. barnens frihet från krig, vilket innebär bojkott av vissa krigsförbrytare-regimer … t.ex. de regimer som Facebook och Wix drar in pengar åt … Eftersom vi är för sanning angriper vi dessutom sanslös lögn, utan omsvep, när och var vi än ser den.

Mer information:

Covid statistik

COVID-19 situation update worldwide, as of week 5, updated 10 February 2022

Coronapandemin: Detta gäller just nu

Läkaruppropets deklaration:

Användning av munskydd

New research looks at child and adolescent mental health and well being in the time of COVID-19:

Vetenskapens värld: Pandemins pris.

Vaccinpass, EU kommissionens plan för att införa elektroniskt vaccinpass innan pandemin

Nurnberg kommissionen

CDC: Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin (även känt som COMIRNATY) Översikt och säkerhet.

Antal testade i Sverige

Med risk för hjärtmuskelinflammation beslutar FHM att pausa Modernas vaccin Spikevax.

Högre risk att få hjärtmuskelinflammation av Pfizers vaccin bland unga pojkar:

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (also known as COMIRNATY) Overview and Safety: 

AstraZeneca vaccin och blodproppar:

Högre risk för 70+are

Stockholm smälter isarna under 2021

Tysk studie – friska barn påverkas inte

Barn påverkas i mindre utsträckning – FHM

Hjärtmuskelinflammation

CDC säger att fördelarna tydligt överväger riskerna kopplat till hjärtmuskelinflammation.

Gruppimmunitet

Lena Hallengren om demonstrationen

Folkhälsomyndigheten godkänner vaccin för barn

From Dose 1 through the March 13, 2021 data cutoff date, there were a total of 38 deaths, 21 in the control group and 17 in the placebo group. None of the deaths were considered related to vaccination.

Om en person smittas mer än två veckor efter den andra dosen kallas det för en genombrottsinfektion.

Great Barrington Declaration

Mer än 97 procent av tvååriga barn har fått tre doser vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, och Hib och över 96 procent har vaccinerats mot mässling påssjuka och röda hund, under åren 2013 till 2017.

NIH admits US funded gain-of-function in Wuhan — despite Fauci’s denials

www.washingtonpost.com/politics/2021/10/29/repeated-claim-that-fauci-lied-congress-about-gain-of-function-research/

Nils tal under demonstration textat på engelska och svenska.

Agnes Wold och Nils Littorin

Vad är vänsternationalism och var finns den?

Ung kvinna med röd schalett som gör ett schackdrag

Vad blir nästa drag för ”Vänstern”?

Vänsternationalism är en form av nationalism som lyfter upp social rättvisa, folklig suveränitet och nationellt självbestämmande och ofta kopplas till antiimperialism. Denna ideologiska strömning har sitt ursprung i den jakobinska rörelsen under franska revolutionen och dess omedelbara efterträdare i Frankrike förespråkade civil nationalism, i motsats till etnonationalismen som växte sig stark i Tyskland under 1800-talet. Vänsternationalism skiljer sig traditionellt från typisk nationalism förespråkad av den politiska högern där rasism, kulturessentialism, etnocentrism och fascism generellt kommer till uttryck.

I Europa finns en lång tradition av vänsterpolitik som förenas med vänsternationalism, ex. Sinn Fein, men vi känner inte igen oss i fejkade formuleringar från Newsvoice. Socialdemokraterna är inte längre för social rättvisa, inte för folklig suveränitet, inte för nationellt självbestämmande och kan inte kopplas till antiimperialismen, som ex. Olof Palme kunde. Socialdemokraterna försöker heller inte att ena det etniskt och religiöst pluralistiska Sverige, men för en mångkultur-politik som segregerar och skapar ett orättvist samhälle tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, med stöd av Vänsterpartiet.

Bild på Olof Palme Socialdemokraterna brukade vara ett vänsternationellt parti, ända tills mordet på Olof Palme. Därefter ökade det vänsternationella vakuumet i Svensk politik successivt, förmodligen genom en intern sekterism skapad av fulmedias argumentationsfel associationsskuld mellan ordet nationalism och nazism, samt ett falskt godhetssignalerande i rädsla för att bli kallad för olika osanna kontrollord (ex. rasist, islamofob eller fascist). Vissa tror att mordet på Olof Palme inledde en statskupp i slowmotion, bort från det trygga folkhem som vänsternationalismen skapade. Utfrysningen från ”Stockholms-klegget” av Håkan Juholt pekar på en en mycket ondskefull konspiration mot ”riktiga” Socialdemokrater.

De oftast osanna kontrollorden pekar också på en mycket ondskefull och medveten konspiration och statskupp mot vänsternationalismen:
* Socialdemokraternas extrema och odemokratiska marknadsliberalism
* Medverkan till massmord (av människor med andra raser och religioner) genom stöd av diktaturer och notoriska krigsförbrytare
* Socialdemokraternas enorma strösslande av pengar på EU-medlemskapet
* Socialdemokraternas ökade kostnader för massinvandringen av icke-flyktingar som inte har getts jobb, eftersom Socialdemokraterna helt osolidariskt samtidigt inte sänker arbetstid, samt inte sänker pensionsåldern, men höjer den (!!!)
* Socialdemokraternas segregering av invandrare, har skapat motstånd hos svenska folket men även hos invandrare som ofta har flytt det sekteristiska elände som nu importeras fullt medvetet.
* Socialdemokraternas har raserat svensk välfärd och beredskap successivt, d.v.s. raka motsatsen till traditionell vänsterpolitik, vilket motsägelsefullt nog har gött det socialpolitiskt högervridna SD.

Bild på Martin Gustavsson

Martin Gustavsson

Vetenskapliga partiet, som startades av Martin Gustavsson är p.g.a. vetenskapliga evidens ett vänsternationellt och lokalpatriotiskt parti, eftersom ekologisk hållbarhet kräver lokalt odlat, trygghet och att alla skall ha råd. Partiet ställer upp till val via Valsamverkanspartiet. Eftersom inga andra miljöpartier eller vänsterpartier valsamverkade mot 4%-spärren tog Gustavsson beslutet att gå med i Vänsterpartiet för att försöka påverka partiet i vänsternationell riktning i syfte att göra Vänsterpartiet starkt och regeringsdugligt i folkets ögon.

Växjöpartiets logga, ett öppet hjärta

Växjöpartiets logotype

Efter att Gustavsson uteslöts okamratligt ur Vänsterpartiet (helt utan diskussion eller analys), p.g.a. olagligt förtal om medverkan i annat parti (vilket dessutom tycks vara osant förtal), samt påståenden om fel s.k. ”värdegrund” (men utan att ett fastlåst åsiktspaket fanns definierat eller kommunicerat, alltså inte kan vara ”fel”), så valde Gustavsson att starta upp partierna igen, samt att berätta sanningen om det klandervärda s.k. ”Vänsterpartiet” och dess klandervärda okamratliga sektmedlemmar.

Gustavsson har även startat Växjöpartiet som liknar Örebropartiet och Kronobergspartiet för regionen. Gustavssons mål är nu att sänka Vänsterpartiet under 4%, för att de skall vakna, bjuda in de som uteslutits på lösa grunder, samt söka en diskussion, analys och förändring som kan utmana högerpartierna.

Tecknad bild på debattörernaMarkus och Malcolm från Örebropartiet och ”Arg Blatte Talar”/”Angry foreigner” är inne på vänsternationella funderingar i en podd och verkar vara för ökade inslag av direktdemokrati, vilket även Vetenskapliga partiet och Växjöpartiet är.

Örebropartiet grundades våren 2014, huvudsakligen av före detta medlemmar av Vänsterpartiet och Ung Vänster. Malcolm menar att man måste ha koll på vem som räknar rösterna, men Arg Blatte Talar verkar inte helt förstå den poängen. Arg Blatte Talar är med i Direktdemokraterna vars kommunikation och rösträkning sker ex. inuti en overifierbar svart låda på nätet, styrd av programmerare, samt utförs på terminaler som har skapats och styrs av monopolkapitalister. Det är inte ”vänster” och kommer knappast gynna nationen heller. Men vänsternationalismen har fler kanaler.

Bild på de tre debattörernaMalmölistans partiledare Nils Littorin gästar Anton och Jonas från Palaestra Media och de talar om vänsternationalism, men Littorin verkar inte gilla orden ”vänster” och ”nationalism”, förmodligen för att orden har missbrukats och menar att det därför är bättre att fokusera på sakpolitiken, men Littorins åsikter ligger förmodligen nära alla som vill kalla sig för ”vänsternationella”.

Bild på olika människor som tolkas vara vänsternationalisterMartin Gustavsson ställde upp i en intervju om vänsternationalism med Palaestra media. Vi i VN är, precis som alla dessa herrar, demokrater. Vi bryr oss om ett tryggt samhälle för alla, samt tror på att staten behövs för att lösa folkets gemensamma samhällsproblem, men vänsternationalism är INTE etnonationalism.

Bild på debattörernaI en debatt mellan Jeff Ahl och Joe Nilsson, anordnad av Ingrid och Maria, så framkom att Joe Nilsson och Framåt Sverige var den mest vänsternationella kraften i den debatten, eftersom han poängterade full sysselsättning, vilket är socialistiskt. P.g.a. sin vänsternationalism är Framåt Sverige inbjudet till Valsamverkanspartiet av Gustavsson, men FS har hittills tackat nej till enad vänsternationell front. AfS framstår som skattepolitiskt och sysselsättningspolitiskt högervridet och tycks vilja ha en hög arbetslöshet, vilket inte är vänsternationalism. Man kan numera även se inslag av vänsternationalism i Kommunistiska partiets tidning Proletären.

Mer intressant:
https://janolofbengtsson.com/2020/07/03/dan-eriksson-och-vansternationalismen/