Etikettarkiv: överklagan

Arbetsförmedlingens diskriminering av arbetslösa

Denna överklagan har frankerats och postats idag


Överklagan av Arbetsförmedlingens beslut Datum: 2021-03-21 ÄrendeID SAN20202233249

Arbetsförmedlingens och andra myndigheters diskriminering av arbetslösa och sjuka måste få ett slut! Att söka arbete är idag en påfrestande uppgift, särskilt då osolidariska arbetare, osolidariska fackföreningar och osolidariska politiker medvetet höjer arbetslösheten genom höjd pensionsålder, samt vägrar att sänka arbetstiden för att dela på arbetsbördan solidariskt, medan människor som inte bidrar till samhället på något värdigt sätt slösar bort pengar på miljöskadlig verksamhet, pengar som de har fått genom alltför höga arvoden som inte gynnar oss medborgare alls, arvoden som undergräver deras solidaritet med oss riktiga arbetare och arbetssökande.

Många av oss som söker arbeten blir givetvis deprimerade av alla nej som vi får och det är uppenbart att vi diskrimineras på en mängd olika vis, vilket givetvis gör vårt arbetssökande påfrestande psykiskt. Vi får heller aldrig veta vilka som får jobben eller varför och vi får mycket dålig lön för mödan. Ändå, fastän ca 90% av befolkningen förstör för oss och är mycket orättvisa mot oss, t.o.m. nedlåtande, så förväntas vi skicka ansökningar och det gör vi givetvis tills vi ev. drivs över gränsen.

På de flesta arbetsplatser kan arbetare glömma sin tidsredovisning. Chefen påminner då arbetaren, men det utgår givetvis inga storvulna ”varningar” från uppblåsta chefer, för de vet att vem som helst kan glömma och de vill givetvis inte förtjäna någon hurring heller. I vart fall har jag aldrig varit med om någon sådan chef som utmanar ödet. Varför skall då vi arbetssökande utsättas för sådant klandervärt beteende av Arbetsförmedlingen? Det ska vi givetvis INTE! Sådant beteende är en glasklar diskriminering mot oss som söker arbete och det är i min mening olagligt på flera olika vis, dels enligt grundlagen, men även enligt diskrimineringslagen, men framförallt olagligt rent moraliskt.

Samma sak gäller givetvis de magra ersättningarna från A-kassan och Försäkringskassan. En arbetstagare som påminns av sin chef att tidrapportera blir inte bestulen på sin lön. Därför ska naturligtvis en arbetssökande inte heller utsättas för varken ”varningar” eller indragna ersättningar som den arbetssökande har rätt till i ett samhälle! Kan ni stava till ”samhälle” förresten? Ordet pekar givetvis på orden tillsammans och uppehälle. Förstår ni? Fattar ni? När jag själv arbetar och betalar skatt vill jag att löner skall betalas ut till arbetsförmedlare som kan bete sig med värdighet för då har de lika värde som alla andra i vårt samhälle som beter sig värdigt, men annars har de naturligtvis inte det.

Eftersom deprimerade, som utsätts för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans dåliga beteende, kan reagera med både våld och självsvåld så är denna rättskipning en direkt order från mig som medkännande medborgare, i syfte att stoppa samhällsskadligt beteende från dessa myndigheter!

Ni kommer inte betala ut ersättning till mig för detta ideella arbete, som jag gör för samhället idag när jag skriver detta, men det är ändå ett mycket viktigt arbete som kan rädda deprimerade människor, kanske t.o.m. era egna liv, för blir det revolution och ni fortsätter så här mot fler än mig så sitter ni givetvis mycket löst till. Giljotinen har använts förr mot folkets plågoandar. Människor samlas redan på gator och torg och de är många, så se upp! Jag skriver detta i all välmening, inte som något hot.

Jag gör ett riktigt arbete när jag söker arbete och jag utför riktiga arbeten när jag arbetar och betalar skatt, helt utan att provocera deprimerade människor som gör sitt allra bästa! Jag försöker hjälpa deprimerade genom att peppa dem och ge goda råd. Jag kräver därför att både domstolen och myndigheterna skall göra exakt samma sak med värdighet och respekt i vårt samhälle!

Yrkande

  • 1. Arbetsförmedlingen skall i detta rättsfall få veta hut och dömas att förändra sitt klandervärda beteende mot oss arbetssökande!
  • 2. Arbetsförmedlingen skall åläggas att ersätta ovärdiga varningar med vänliga värdiga påminnelser och peptalk som betonar de arbetssökandes värde för samhället!
  • 3. Arbetsförmedlingen skall åläggas att skicka ut vänliga värdiga påminnelser om aktivitetsrapportering, rapportering till A-kassa och rapportering till Försäkringskassa, till alla som är anmälda hos Arbetsförmedlingen! Påminnelsen skall utformas med de positiva orden ”Kom ihåg” i slutet av meddelandet!

Martin Gustavsson xxxxxxxx-xxxx