Etikettarkiv: Socialdemokraterna

Flickor & Kvinnor – Ha en riktigt glad vårdag på Internationella kvinnodagen!

Tillåt mig idag hedra alla fantastiska kvinnor! Kvinnor som kan! Och i det här fallet ovan, verkligen mycket bättre än de allra flesta män och pojkar. Kvinnor kan dessutom oftast bära och föda barn. Vår framtid. De är dessutom vackrare än någon man eller pojke någonsin kan bli. Det är min egen åsikt.

Kvinnor kan också vara patrioter och väldigt bra stridspiloter likt Stalingrads vita lilja, som plockade ner imperialistiska krigsförbrytare och dekorerade cockpiten med blommor.

Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen ”Andra internationalen” på initiativ av tyskan Clara Zetkin. Andra internationalen var en socialistisk organisation som bildades den 14 juli 1889 i Paris, på hundraårsdagen av franska revolutionen, där borgare som hade förtryckt folket fick sitt rättvisa straff enligt folkviljan.

Varje år i varje land ville dessa äkta klassiska socialister, i Andra internationalen, börja fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.

Clara Zetkin, född 5 juli 1857 i Wiederau Sachsen Tyskland, död 20 juni 1933 i Moskva Sovjetunionen, var en tysk kvinnorättskämpe. Hon var först aktiv i Tysklands socialdemokratiska parti och senare i Spartacusförbundet och slutligen i Kommunistpartiet. Kommunistpartiet ligger idag 2022 på ca 11% i Ryssland.

Rösträtten, inkl. kvinnornas rösträtt, är nästan bortkastad idag i många länder, eftersom demokratin allt mer kontrolleras av manliga oligarkers fulmedier, i maskopi med politiker som toppstyr sina partier medelst sekterism. Män och kvinnor luras därigenom att gå emot vetenskapliga evidens och sann upplyst folkvilja, fastän de har ett egenintresse och ett intresse för sina barns väl och framtidens generationers väl, för ekologisk hållbarhet. Detta gäller även Miljöpartiet som förr var för solidaritet, men som idag är lika goda kålsupare som de andra marknadsliberala hycklarna som skapar ojämlikhet och kaos i vår nation.

Idag har Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna förvandlats till något annat än solidariska partier som hedrar kvinnan och ett tryggt jämlikt samhälle för deras barn, vilket de faktiskt gjorde förr. Kommunistpartiet och andra äkta socialistiska partier ligger dessutom långt under 4%-spärren i Sverige, främst för att de tycks ha mycket svårt att förstå att de måste valsamverka för att komma över 4%, eller ev. har fientliga agenter i sina partier som förhindrar dem från att lyckas valsamverka och detta leder ju inte heller till jämlikhet.

S och V hedrar inte längre jämlikheten mellan män och kvinnor, vilket vore ett utträdeskrav ur EU och en ny folkomröstning så att en jämlik politik hade kunnat föras i nationen, De vill istället sitta i samma båt som monopolkapitalisten Annie Lööf som springer på Bilderberggruppen, vilket förvillar folket.

S, V och MP vill även förtrycka människor baserat på ålder, hudfärg och kön, istället för att fokusera på den jämlikhet som enar oss. Sådan identitetspolitik, vars omvända motsvarighet endast går att finna i mikropartiet NMR, var knappast målet för någon kvinnorättskämpe förr, förutom för de allra mest enfaldiga förstås. Idag har enfalden kontrollen över S, V och MP.

De mest icke-kvinnliga och kvinnoförtryckande fenomenen i vårt land skall numera marknadsföras som något acceptabelt av S, V och MP, samt av de fulmedier som de är i maskopi med. Skrota dem gott folk! De saknar allt värde för kvinnorna! Men gå INTE till borgarna. Det är hundrafalt värre. De vill förstöra jämlikheten ännu mer.

Sekter som förtrycker kvinnor hundrafalt värre än de konservativa krafterna i Sverige, gynnas av S, V och MP, medan de är lika förfärligt förtryckande mot äkta hederliga vänstermän i sina egna partier. På sportens område vill de gynna ohederliga biologiska män som kallar sig för kvinnor, vilka skapar ointagliga världsrekord för äkta hederliga kvinnor.

Dessa partier är inte ”socialistiska” och heller inte på kvinnans sida. Inte alls. De är alla en stor fars.

Bild på Martin GustavssonVarmt välkomna alla äkta kvinnor, till detta nätverk för äkta socialism i vår nation! Här finner ni äkta vänstermän som är för jämlikhet med er! Vi kuvar er inte och vi vill heller inte bli kuvade av er. De som lider p.g.a av en avvikande läggning, eller är sekulära, är också välkomna, men narcissism och sekterism, oavsett läggning, vill vi inte ha in! Vårt fokus är inte identitet eller sexuell läggning, men jämlikhet i vår nation.

Med vänliga hälsningar
Martin Gustavsson
Vetenskapliga partiet

Socialdemokraternas förakt för demokrati och folkvilja syns tydligt i Örebro

Socialdemokraterna består inte längre av människor med god karaktär, i vart fall inte i Örebro. När människor tar initiativ för en direktdemokratisk folkomröstning, folk stödjer den, samt skriver under för att också få en folkomröstning, så misstolkar socialdemokratiska tjänstemän personnumren felaktigt för att det inte ska bli någon folkomröstning.

Helt förfärligt. Jag är både förvånad och chockad. Olof Palme hade säkert vänt sig i graven om han hade fått höra talas om det här. Alla sossar i Örebro med karaktär måste be offentligt om ursäkt å deras partis vägnar och även straffa och utesluta de skyldiga som utgör ett hot för demokratin!

Vad är vänsternationalism och var finns den?

Ung kvinna med röd schalett som gör ett schackdrag

Vad blir nästa drag för ”Vänstern”?

Vänsternationalism är en form av nationalism som lyfter upp social rättvisa, folklig suveränitet och nationellt självbestämmande och ofta kopplas till antiimperialism. Denna ideologiska strömning har sitt ursprung i den jakobinska rörelsen under franska revolutionen och dess omedelbara efterträdare i Frankrike förespråkade civil nationalism, i motsats till etnonationalismen som växte sig stark i Tyskland under 1800-talet. Vänsternationalism skiljer sig traditionellt från typisk nationalism förespråkad av den politiska högern där rasism, kulturessentialism, etnocentrism och fascism generellt kommer till uttryck.

I Europa finns en lång tradition av vänsterpolitik som förenas med vänsternationalism, ex. Sinn Fein, men vi känner inte igen oss i fejkade formuleringar från Newsvoice. Socialdemokraterna är inte längre för social rättvisa, inte för folklig suveränitet, inte för nationellt självbestämmande och kan inte kopplas till antiimperialismen, som ex. Olof Palme kunde. Socialdemokraterna försöker heller inte att ena det etniskt och religiöst pluralistiska Sverige, men för en mångkultur-politik som segregerar och skapar ett orättvist samhälle tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, med stöd av Vänsterpartiet.

Bild på Olof Palme Socialdemokraterna brukade vara ett vänsternationellt parti, ända tills mordet på Olof Palme. Därefter ökade det vänsternationella vakuumet i Svensk politik successivt, förmodligen genom en intern sekterism skapad av fulmedias argumentationsfel associationsskuld mellan ordet nationalism och nazism, samt ett falskt godhetssignalerande i rädsla för att bli kallad för olika osanna kontrollord (ex. rasist, islamofob eller fascist). Vissa tror att mordet på Olof Palme inledde en statskupp i slowmotion, bort från det trygga folkhem som vänsternationalismen skapade. Utfrysningen från ”Stockholms-klegget” av Håkan Juholt pekar på en en mycket ondskefull konspiration mot ”riktiga” Socialdemokrater.

De oftast osanna kontrollorden pekar också på en mycket ondskefull och medveten konspiration och statskupp mot vänsternationalismen:
* Socialdemokraternas extrema och odemokratiska marknadsliberalism
* Medverkan till massmord (av människor med andra raser och religioner) genom stöd av diktaturer och notoriska krigsförbrytare
* Socialdemokraternas enorma strösslande av pengar på EU-medlemskapet
* Socialdemokraternas ökade kostnader för massinvandringen av icke-flyktingar som inte har getts jobb, eftersom Socialdemokraterna helt osolidariskt samtidigt inte sänker arbetstid, samt inte sänker pensionsåldern, men höjer den (!!!)
* Socialdemokraternas segregering av invandrare, har skapat motstånd hos svenska folket men även hos invandrare som ofta har flytt det sekteristiska elände som nu importeras fullt medvetet.
* Socialdemokraternas har raserat svensk välfärd och beredskap successivt, d.v.s. raka motsatsen till traditionell vänsterpolitik, vilket motsägelsefullt nog har gött det socialpolitiskt högervridna SD.

Bild på Martin Gustavsson

Martin Gustavsson

Vetenskapliga partiet, som startades av Martin Gustavsson är p.g.a. vetenskapliga evidens ett vänsternationellt och lokalpatriotiskt parti, eftersom ekologisk hållbarhet kräver lokalt odlat, trygghet och att alla skall ha råd. Partiet ställer upp till val via Valsamverkanspartiet. Eftersom inga andra miljöpartier eller vänsterpartier valsamverkade mot 4%-spärren tog Gustavsson beslutet att gå med i Vänsterpartiet för att försöka påverka partiet i vänsternationell riktning i syfte att göra Vänsterpartiet starkt och regeringsdugligt i folkets ögon.

Växjöpartiets logga, ett öppet hjärta

Växjöpartiets logotype

Efter att Gustavsson uteslöts okamratligt ur Vänsterpartiet (helt utan diskussion eller analys), p.g.a. olagligt förtal om medverkan i annat parti (vilket dessutom tycks vara osant förtal), samt påståenden om fel s.k. ”värdegrund” (men utan att ett fastlåst åsiktspaket fanns definierat eller kommunicerat, alltså inte kan vara ”fel”), så valde Gustavsson att starta upp partierna igen, samt att berätta sanningen om det klandervärda s.k. ”Vänsterpartiet” och dess klandervärda okamratliga sektmedlemmar.

Gustavsson har även startat Växjöpartiet som liknar Örebropartiet och Kronobergspartiet för regionen. Gustavssons mål är nu att sänka Vänsterpartiet under 4%, för att de skall vakna, bjuda in de som uteslutits på lösa grunder, samt söka en diskussion, analys och förändring som kan utmana högerpartierna.

Tecknad bild på debattörernaMarkus och Malcolm från Örebropartiet och ”Arg Blatte Talar”/”Angry foreigner” är inne på vänsternationella funderingar i en podd och verkar vara för ökade inslag av direktdemokrati, vilket även Vetenskapliga partiet och Växjöpartiet är.

Örebropartiet grundades våren 2014, huvudsakligen av före detta medlemmar av Vänsterpartiet och Ung Vänster. Malcolm menar att man måste ha koll på vem som räknar rösterna, men Arg Blatte Talar verkar inte helt förstå den poängen. Arg Blatte Talar är med i Direktdemokraterna vars kommunikation och rösträkning sker ex. inuti en overifierbar svart låda på nätet, styrd av programmerare, samt utförs på terminaler som har skapats och styrs av monopolkapitalister. Det är inte ”vänster” och kommer knappast gynna nationen heller. Men vänsternationalismen har fler kanaler.

Bild på de tre debattörernaMalmölistans partiledare Nils Littorin gästar Anton och Jonas från Palaestra Media och de talar om vänsternationalism, men Littorin verkar inte gilla orden ”vänster” och ”nationalism”, förmodligen för att orden har missbrukats och menar att det därför är bättre att fokusera på sakpolitiken, men Littorins åsikter ligger förmodligen nära alla som vill kalla sig för ”vänsternationella”.

Bild på olika människor som tolkas vara vänsternationalisterMartin Gustavsson ställde upp i en intervju om vänsternationalism med Palaestra media. Vi i VN är, precis som alla dessa herrar, demokrater. Vi bryr oss om ett tryggt samhälle för alla, samt tror på att staten behövs för att lösa folkets gemensamma samhällsproblem, men vänsternationalism är INTE etnonationalism.

Bild på debattörernaI en debatt mellan Jeff Ahl och Joe Nilsson, anordnad av Ingrid och Maria, så framkom att Joe Nilsson och Framåt Sverige var den mest vänsternationella kraften i den debatten, eftersom han poängterade full sysselsättning, vilket är socialistiskt. P.g.a. sin vänsternationalism är Framåt Sverige inbjudet till Valsamverkanspartiet av Gustavsson, men FS har hittills tackat nej till enad vänsternationell front. AfS framstår som skattepolitiskt och sysselsättningspolitiskt högervridet och tycks vilja ha en hög arbetslöshet, vilket inte är vänsternationalism. Man kan numera även se inslag av vänsternationalism i Kommunistiska partiets tidning Proletären.

Mer intressant:
https://janolofbengtsson.com/2020/07/03/dan-eriksson-och-vansternationalismen/