Etikettarkiv: SVT

Moral, vetenskap och fundamentalism – Kemisten Maths Nilsson och universitetslektor Olle Johansson

Låt vetenskapen förbli ett fundament menar kemisten Maths Nilsson i en artikel på SVT. När jag lyssnar på universitetslektor Olle Johansson inser jag att det handlar om moral och om att bli vuxen, faktiskt inte så mycket om vetenskaplig metod. Olle borde verkligen få vara med i SVT, tycker jag.

Jag inser dessutom att vetenskaplig metod aldrig kan bli ett fundament i sekteristisk mening, eftersom den då förmodligen hamnar i händerna på ytliga omogna psykopater, som vanligt, alltså inte längre innebär någon vetenskaplig metod, eftersom vetenskaplig metod innebär öppenhet och skepticism, inte fundamentalism.

Jag föreställer mig att vi kan ha en nyttig moraliskt korrekt balans inom vetenskapen genom att finansiera statlig forskning som verifierar eller falsifierar det forskningsfusk som ledare för storföretag, eller forskare själva, kan driva fram för pengar eller berömmelse.

I bilden i artikeln från Maths Nilsson misstänker jag att vi har att göra med fundamentalistisk sekterism. Människorna i bilden har sannolikt lurats via medier, ägda av de intressenter som ämnar profitera på propagandan. Människorna på bilden har sannolikt en slags panik och ett hat inom sig, eller är bara där för att framstå som rebeller, träffa folk och att festa eller att framstå som goda, eller i rädsla över vad vännerna skulle säga om de inte kom dit.

Sekterismen gör att fundamentalisterna kan få utlopp för sin frustration, men detta är förmodligen alls inte vetenskapsmän som läser vetenskapliga rapporter, eftersom de förmodligen har övertygats om att ha den position de har p.g.a. olika former av osanning. Det betyder inte automatiskt att de har fel inom en viss tidsrymd, men en sann vetenskapsman känner t.ex. till problemet med confounding och vet att det finns fler tidsrymder och fler event att överväga, samt alltför många oförutsedda parametrar för att kunna veta sanningen om framtidens klimat. Frågan är ju dessutom vilken temperatur som är idealisk. Det lär ex. ha vuxit palmer vid nordpolen förr. Är detta bra eller dåligt? Varför är is och snötäckt mark bättre än att vi kan odla tre gånger per år?

Moralen som Olle Johansson avser är i princip att växa upp från barnsligheten att älska pengar, likt i filmen Idiocracy, samt att avsluta jakten på stora bilar och villor, samt skapa ett jämlikt samhälle, d.v.s. socialism eller kommunism. Jag håller delvis med Olle och det skulle nog även Farbror Josef göra i SvenskaPravda.se.

Själv föreslår jag något mer balanserat än Farbror Josef, i vilket barn får vara barn och psykopater får vara psykopater, för den kortsiktiga girigheten och inslag av psykopati är också naturligt, men den får naturligtvis hållas inom vissa gränser.

Jag föreslår en ekologiskt hållbar blandekonomi som genomför en relativt hög nivå av jämlikhet med låg arbetslöshet, i vilken alla känner sig som en del av samhället och där psykopater står under ständig uppsikt, men inte tillåts göra ondskefulla saker i samhället, så som de tillåts göra idag.

Både Maths och Olle kan säkert ha mycket rätt i sin strävan, även om deras strävan i förlängningen skulle kunna leda till extrema resultat. Så är det kanske med min egen åsikt? jag förespråkar idag ekologiskt odlat som har transporterats korta sträckor, helst lokalt, annars regionalt eller nationellt och därför minskar utsläppen.

Jag förespråkar även att vi blir färre människor, p.g.a. det som Population Matters påpekar, särskilt i arktiskt klimat, samt att vi alla försöker konsumera mindre, så att vi inte tränger undan mer av naturens mångfald, så att framtidens generationer också har både en rik fauna och  resurser att utvecklas med. Jag förespråkar även ökad jämlikhet, så att alla har råd med ekologiskt.

Så vad bör man rösta på för att få det jag förespråkar? Jag föreslår att man tittar i sidospalten på de partier som finns listade där och särskilt Vetenskapliga partiet som ställer svåra men viktiga frågor som Miljöpartiet inte vill besvara, allt medan de obesvarade frågorna givetvis sänker dem under 4%, så som sig bör i en demokrati, där vi givetvis bör ställa svåra sakfrågor till varann och givetvis bör försöka besvara dem så sanningsenligt och sakligt vi bara kan, gärna med vetenskapliga evidens som grund.

Christian Palmes porträtt av en statsmediejournalist haltar grovt

Christian Palme ger sig på statsmediejournalisterna på SVT och SR via Nyheter Idag. Det finns några saker som får artikeln att halta, inte bara efternamnet på den gamle DN-korrespondenten Christian Palme (som alltså har arbetat för årets förvillare 2015 och 2016). Vänsternationalisten Olof Palme har följaktligen föga med Christian Palme att göra.

Vad haltar i övrigt?

  1. Korrumperad kaviarvänster, om den finns i SVT och SR, är ingen riktig ”vänster”, men en smyghöger, med all sannolikhet allierad med ”Godhetenskanslihushöger  inom den s.k. ”vänstern”, samt kanske även i hemlig allians med herrar som numera är seniora rådgivare på Bank of America Merril Lynch, efter avslutade uppdrag åt svenska folket, eller ev. åt främmande makt, vilket i det senare fallet dessutom betyder icke-nationell, vilket sammantaget är motsatsen till vänsternationalism.
  2. Vi lever i en blandekonomi som blir allt mindre blandad och allt mera monopolkapitalism, inte i en ”kommunism” med ren planekonomi. Kommunismens idé bygger heller inte på korruption, medan kapitalismens öppna ta för sig-mentalitet med logisk slutledningsförmåga lätt leder till kortsiktiga psykopaters vinning och följaktligen till den korrumperade monopolkapitalismens framväxt och den destruktion av naturen som nationalekonomer nästan alltid förespråkar, eftersom de inte förstår den långsiktiga konsekvensen av exponentialfunktion i ett tillstånd av knappa resurser.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Fler citat om population.

Christian Palme är, i min mening, för både högerpolitiken och monopolkapitalismen, tillsammans medeventuellt korrumperade (eller vilseledda) statsmediejournalister och den politikeradel som tillsätter dem. Därför är han ingen trovärdig kritiker av dem.

Det plötsliga angreppet på kollegorna borde följaktligen ha en annan orsak. Jag gissar att den kan ha att göra med att det ev. händer moralfilosofiskt korrekta saker inne på SVT och SR, som kommer leda till att Sverige kommer bli en fungerande nationell demokrati igen med hjälp av uppvaknade statsmediejournalister på SVT och SR som har utvecklats, kanske har mediterat, kanske har läst på, kanske har fått karaktär, vilket sannolikt kommer underminera stödet för de krigsförbrytare och etniska rensare som DN och andra fulmedier ständigt stödjer, vilket i sin tur skapar den misär som människor flyr och migrerar bort ifrån.

Som sannolik förespråkare för monopolkapitalismen är Christer Palme dessutom indirekt en förespråkare för den ökade mordfrekvens som har ett samband med den ojämlikhet och imperialism som monopolkapitalismen skapar, men han skriker nog mest efter fler poliser och Nato, som lösningen på det makabra problem som kaviarvänster och kaviarhöger har skapat, i maskopi med alla de som har röstat på dem i tre decennier, tror jag.

Jag har inte alltid rätt, men ganska ofta.